Urząd Regulacji Energetyki zaktualizował informacje dotyczące potencjału krajowego OZE w liczbach i publikuje raport na ten temat.

Reklama

URE publikuje raport za lata 2005-18

W zakładce Potencjał krajowy OZE w liczbach znajdują się m.in. informacje dot. ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w latach 2005-2018 potwierdzonej wydanymi świadectwami pochodzenia oraz moc zainstalowana poszczególnych rodzajów instalacji odnawialnych źródeł energii.

Chodzi o instalacje, które uzyskały koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezesa URE tj. rejestr wytwórców energii w małej instalacji, wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz mikroinstalacje, wnioskujące o wydanie świadectw pochodzenia.

Źródło: URE

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE