Listopadowy numer Zielonej Gminy już jest!

Zielona Gmina - listopad 2019

Zielona Gmina - listopad 2019 już jest dostępny! A niebawem trafi do rąk samorządowców, kierowników wydziałów środowiskowych, ekodoradców i sektora OZE w całej Polsce. Już wkrótce listopadowy numer Zielonej Gminy ukaże się w nakładzie 2 700 egzemplarzy. Zegar unijnych wymogów dotyczących „zielonych inwestycji” wciąż tyka nieubłaganie. Polsce pozostało niewiele czasu na dostosowanie się do nich. Dlatego m.in. zaktualizowany i rozszerzony projekt dokumentu…

czytaj więcej »

Gminy mają problem z budowlami energetycznymi

Jak twierdzą eksperci prawa, nowelizacja ustawy o OZE nie jest pozbawiona tematów, które wymagają wyjaśnienia. Jednym z nich jest brak doprecyzowania co do pojęć zawartych w prawie budowlanym. Nie definiują, czy dany obiekt  est lub czy nie jest budowlą. To z kolei stało się kością niezgody w przypadku przepisów o opodatkowaniu  farm wiatrowych. Kilkadziesiąt gmin zapowiada więc, że złoży wnioski do Trybunału…

czytaj więcej »