Nowelizacja ustawy o OZE już w drodze do Senatu!

Sejm przegłosował projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw  wraz z kilkoma dodatkowymi zmianami. Większość parlamentarzystów zarówno opozycji, jak i partii rządzącej, poparła przyjęcie projektu nowelizacji w wersji rekomendowanej przez Komisję. W kolejnym etapie procesu legislacyjnego projektem nowelizacji zajmie się Senat, który powinien podjąć decyzję w sprawie ustawy w maksymalnym terminie 30 dni od jej przekazania.…

czytaj więcej »