Osady ściekowe i popioły z biomasy poprawią właściwości gleby

Osady ściekowe

Osady ściekowe i popioły z biomasy mogą się przydać? Naukowcy Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz Akademii Górniczo-Hutniczej, opatentowali alternatywę! Alternatywę dla powszechnie stosowanych metod stabilizacji i higienizacji komunalnych osadów ściekowych. W celu ich doglebowego zastosowania, używając jako stabilizatora popiołu lotnego z biomasy. Osady ściekowe są odpadem, który powstaje w procesie oczyszczania ścieków. Odpad ten charakteryzuje się…

czytaj więcej »

Osady ściekowe to problem. Jak przekształcić je w biowęgiel?

osady ściekowe

Osady ściekowe to globalny problem klimatyczny i środowiskowy. Wytwarzane w milionach ton rocznie emitują ogromne ilości gazów cieplarnianych. Ich przerobienie i późniejsze zagospodarowanie jest kosztowne i energochłonne. Rozwiązaniem tego problemu może być przekształcanie osadów ściekowych do biowęgla. REKLAMA Taką technologię opracował szwedzki start-up C-Green, który oferuje usługi zagospodarowania osadów „pod klucz”. Jak tłumaczy Grzegorz Opach z InnoEnergy, spółki wspierającej C-Green, technologia polega…

czytaj więcej »

Zagospodarowanie ścieków, czyli od osadu do nawozu

Sukcesywne zagospodarowanie osadów ściekowych jest wyzwaniem, przed którym stoi wiele oczyszczalni w Polsce. Zagadnienie to chcielibyśmy przedstawić na przykładzie jednej z największych instalacji w kraju. Chodzi o pilską kompostownię. Ma status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych i funkcjonującej przy oczyszczalni ścieków GWDA Sp. z o.o. Zacznijmy jednak nie od skali, ale wizji przyświecającej korzystaniu z tego typu rozwiązania. Zagospodarowanie osadów ściekowych i wiele…

czytaj więcej »

Wykorzystanie energii słonecznej do suszenia osadów ściekowych i biomasy

Każde miasto i gmina boryka się z problemem zagospodarowania coraz większej masy osadów, powstających jako odpad w procesie mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków. Szacuje się, że w 2020 r. ilość wytworzonej w Polsce suchej masy osadów wyniesie 770 tys. Mg [1]. Koszt ich przeróbki i dalszej utylizacji to często nawet 40-60 proc. ogólnych kosztów funkcjonowania oczyszczalni. Osady ściekowe to nie tylko sucha masa. Ich specyficzna struktura, na…

czytaj więcej »

Instalacja do produkcji energii z odpadów ściekowych

W Świętochłowicach  powstanie instalacja, wykorzystująca do produkcji energii proces zgazowania paliwa z odpadów oraz osadów ściekowych. Projekt zrealizuje katowicka firma Investeko wraz z grupą polskich naukowców. Projekt realizowany pod nazwą LIFECogeneration.pl uzyskał około 14 mln zł unijnego dofinansowania. W opinii twórców prototypowa technologia może przyczynić się do zagospodarowania około 2,5 mln ton odpadów rocznie, które nie nadają się do recyklingu a których, zgodnie z przepisami, nie…

czytaj więcej »