Mazowieckie: więcej pieniędzy na wymianę pieców

Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczy więcej pieniędzy na wymianę pieców. Zwiększył kwotę dotacji dla konkursu o dofinansowanie tego działania. W wyniku tej decyzji kolejne 40 projektów doczeka się realizacji. Dofinansowanie na wymianę pieców wyniesie w sumie ponad 49 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz budżetu państwa. Łącznie w konkursie wsparcie unijne otrzyma 47 projektów. Miliony z UE na walkę…

czytaj więcej »

Duże środki na OZE i bezpieczeństwo energetyczne

W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) z nowego rozdania unijnych pieniędzy na lata 2014 - 2020 najwięcej środków zostanie przeznaczonych na ochronę środowiska, rozwój gospodarki niskoemisyjnej, transport, bezpieczeństwo energetyczne, ochronę zdrowia i dziedzictwo kulturowe. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, podobnie jak jego poprzednik, ma przede wszystkim wspierać rozwój infrastruktury technicznej kraju, co w efekcie przyczyni się do zrównoważonego rozwoju…

czytaj więcej »