Fundusz Innowacyjny – pieniądze na OZE

Komisja Europejska (KE) w ramach Funduszu Innowacyjnego uruchomiła drugi nabór wniosków dla tzw. projektów dużej skali. Mowa o przedsięwzięciach, których wydatki kapitałowe przekraczają 7,5 mln euro.


GDZIE KUPIĆ DOBRY PELLET? SPRAWDŹ NA NASZEJ MAPIE!


Do konkursu można zgłaszać projekty realizowane przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, jak również Islandii i Norwegii. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się przedsięwzięcia wykorzystujące innowacyjne technologie w obszarze energii odnawialnej. Ale też energochłonnych gałęzi przemysłu, magazynowania energii oraz wychwytywania. Również wykorzystywania i magazynowania dwutlenku węgla.

Fundusz Innowacyjny

W obecnej edycji projekty będą oceniane jednoetapowo. Głównymi kryteriami służącymi dokonaniu wyboru wniosków będą:

  • potencjał w zakresie możliwości uniknięcia emisji gazów cieplarnianych,
  • stopień innowacyjności,
  • dojrzałość projektu pod względem finansowym i technicznym,
  • możliwość szerokiego zastosowania technologii i efektywność kosztowa.

Budżet przeznaczony na dofinansowanie przedsięwzięć, które wybiorą w tej edycji, określono na poziomie 1,5 miliarda euro.

Beneficjenci zainteresowani otrzymaniem wsparcia ze środków Funduszu Innowacyjnego mogą składać wnioski wyłącznie bezpośrednio poprzez stronę Komisji Europejskiej.

Zakończenie naboru wniosków nastąpi 3 marca 2022 r. Wyniki oceny zostaną opublikowane w III kwartale 2022 r. Natomiast przyznanie wsparcia i podpisanie umów o dofinansowanie nastąpi w IV kwartale 2022 r.

W marcu 2022 r. uruchomiony zostanie również drugi nabór wniosków dla projektów o małej skali, czyli tych, których wydatki kapitałowe wynoszą poniżej 7,5 mln euro.

10 listopada b. Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) odpowiedzialna za proces oceny wniosków oraz Komisja Europejska DG ds. klimatu organizują wirtualny dzień otwarty dla potencjalnych beneficjentów Funduszu Innowacyjnego,
w trakcie którego przybliżone zostaną informacje o prowadzonym naborze wniosków.

Zainteresowani udziałem w wydarzeniu mogą dokonać rejestracji poprzez stronę internetową KE.

***

Fundusz Innowacyjny utworzono, by wesprzeć nowoczesne technologie. Jest jednym z największych w świecie funduszy wspierających przedsięwzięcia wykorzystujące niskoemisyjne technologie oraz mające na celu wprowadzenie na rynek rozwiązań przemysłowych służących dekarbonizacji i wspieraniu państw członkowskich UE w osiągnięciu neutralności klimatycznej. Środki finansowe, którymi dysponuje Fundusz, pochodzić będą ze sprzedaży aukcji 450 mln uprawnień do emisji, a także z niewykorzystanych środków pochodzących z Programu NER300. Całkowita pula środków FI wyniesie około 10 mld euro a jej ostateczną wielkość uwarunkują bieżącymi cenami uprawnień do emisji.  Fundusz będzie funkcjonował do 2030 r.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: gov.pl
Zdj. pixabay.com

This post is also available in: polski

bem