W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) z nowego rozdania unijnych pieniędzy na lata 2014 – 2020 najwięcej środków zostanie przeznaczonych na ochronę środowiska, rozwój gospodarki niskoemisyjnej, transport, bezpieczeństwo energetyczne, ochronę zdrowia i dziedzictwo kulturowe.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, podobnie jak jego poprzednik, ma przede wszystkim wspierać rozwój infrastruktury technicznej kraju, co w efekcie przyczyni się do zrównoważonego rozwoju gospodarki oraz zwiększenia jej konkurencyjności.

Reklama

 
Dzięki zachowanej spójności i równowadze pomiędzy działaniami w infrastrukturę oraz wsparciu skierowanemu do wybranych obszarów, program będzie skutecznie realizował założenia Strategii Europa 2020, z którą powiązany jest jego cel główny – wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności społecznej i terytorialnej – powiedziała minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak.

 
Budżet programu to ponad 27,4 mld euro z Funduszy Europejskich (FE), czyli ok. 115,6 mld zł. Głównymi beneficjentami będą podmioty publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy, w szczególności duże firmy.

 
W ramach POIŚ 2014-2020 przeznaczono 1 847,5 mln euro na zmniejszenie emisyjności gospodarki, w tym: wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej i wykorzystanie OZE w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym i mieszkaniowym, promowanie strategii niskoemisyjnych, rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji, rozwój wysokosprawnej kogeneracji. Na poprawę bezpieczeństwa energetycznego przeznaczono 1 mld euro. Planowane są takie działania jak: rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu ziemnego i energii elektrycznej, budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego, przebudowa terminala LNG.

Źródło: www.reo.pl

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE