dotacje unijne

10 mln zł na gospodarkę odpadami komunalnymi

Od 29 marca br. jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz JST będą mogły ubiegać się o unijne wsparcie przedsięwzięć z...

90 mln złotych na modernizację budynków użyteczności publicznej

Pod koniec roku rozpocznie się nowy nabór na dofinansowanie projektów dotyczących głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej – zapowiada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska...

Czytaj więcej

Najnowsze wydanie

reklama

Czytaj więcej

Wybór redakcji