Komisja Europejska zaakceptowała przedłożony przez rząd polski Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, w ramach którego dofinansowane zostaną projekty m.in. związane z rozwojem energii odnawialnej.

– Najwięcej środków zasili przedsięwzięcia transportowe, a więc drogi, koleje, transport miejski, lotniczy i morski. Następny w kolejności będzie sektor ochrony środowiska. Na znaczeniu, w porównaniu do lat 2007-2013, zyskają także energetyka i służba zdrowia, szczególnie systemy ratownictwa medycznego – komentuje minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak. – W PO IiŚ 2014-2020 większy niż obecnie nacisk położymy na redukcję emisji oraz wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z dostępnych zasobów, przez co sprzyjającej środowisku i jednocześnie bardziej konkurencyjnej – dodała.

Reklama

Funkcję Instytucji Pośredniczącej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla sektora energetyki będzie pełnić Ministerstwo Gospodarki.

W tym miesiącu MG podpisało umowy z Instytucjami Wdrażającymi POIŚ 2014-2020 – Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytutem  Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dotyczą one dwóch osi priorytetowych POIŚ 2014-2020: Zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz Poprawa bezpieczeństwa energetycznego.

W najbliższym latach POIŚ w sprawie OZE ma zamiar m.in. zmniejszyć emisyjność gospodarki przez:

  • wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii (OZE),
  • poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie OZE w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym i mieszkaniowym,
  • promowanie strategii niskoemisyjnych,
  • rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji, rozwój wysokosprawnej kogeneracji.

Źródło: www.gramwzielone.pl

Zdjęcie: www.foter.com

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE