Rynek urządzeń OZE w odwrocie

Zgodnie ze zobowiązaniami wobec UE Polska powinna do 2020 roku osiągnąć 15 proc. udziału odnawialnych źródeł w miksie energetycznym. – To wymaga inwestycji rzędu 66 mld zł – podkreśla Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej. Stworzyłoby to ogromny rynek dla rozwijających się firm instalacyjnych, dystrybucyjnych, a przede wszystkim dla producentów urządzeń. Krajowy rynek energii odnawialnej ma jednak poważne problemy. – Firmy, które działają na rynku energetyki…

czytaj więcej »

IEO: Polacy chcą zwiększenia wsparcia dla domowych instalacji OZE

Badanie opinii publicznej na temat odnawialnych źródeł energii (przeprowadzone w dniach 20-25 listopada 2015 roku przez TNS Polska na zlecenie Instytutu Energetyki Odnawialnej w ramach współpracy z konsorcjum firm i krajowych stowarzyszeń na rzecz opracowania pt. „Krajowy plan rozwoju ciepła z OZE”) wyraźnie wskazuje, że Polacy oczekują zwiększenia wsparcia  domowych instalacji odnawialnych źródeł energii, zarówno w zakresie produkcji ciepła, jak…

czytaj więcej »