Badanie opinii publicznej na temat odnawialnych źródeł energii (przeprowadzone w dniach 20-25 listopada 2015 roku przez TNS Polska na zlecenie Instytutu Energetyki Odnawialnej w ramach współpracy z konsorcjum firm i krajowych stowarzyszeń na rzecz opracowania pt. „Krajowy plan rozwoju ciepła z OZE”) wyraźnie wskazuje, że Polacy oczekują zwiększenia wsparcia  domowych instalacji odnawialnych źródeł energii, zarówno w zakresie produkcji ciepła, jak i energii elektrycznej z OZE.

Reklama

Takiego zdania jest ponad 60 proc. badanych. 15 proc nie ma zdania na ten temat, a około 20 proc. jest przeciwko. Odsetek osób zainteresowanych zwiększeniem wsparcia  zdecydowanie rośnie wśród osób które deklarują, że znają ustawę o OZE oraz poinformowanych o dotychczasowych możliwościach dofinansowania. Potwierdza to, że aktualny system wsparcia jest niewystarczający.

 

 

Badanie opinii publicznej przeprowadzono w momencie, gdy Polacy byli przekonani, że od 1-go stycznia 2016 roku wejdzie w życie rozdział 4 ustawy OZE wprowadzający system wsparcia w postaci taryf gwarantowanych dla właścicieli najmniejszych instalacji OZE oraz system aukcyjny (respondenci nie wiedzieli o podpisanej 31 grudnia 2015 r. nowelizacji ustawy OZE, której celem jest opóźnienie wejścia w życie przepisów o pół roku, czyli do  1-go lipca 2016 roku). Znajomość ustawy o odnawialnych źródłach energii, wzrosła w porównaniu z badaniem przeprowadzonym zaraz po jej uchwaleniu. Już prawie co trzeci obywatel słyszał o ustawie (w poprzednim badaniu co czwarty), ale jedynie 7 proc. jest świadomych czego ona dotyczy. Termin „prosument” kojarzyło 11 proc. badanych (w badaniu marcowym było to zaledwie 6 proc.), ale jedynie 3 proc. deklaruje, że wie co dokładnie ten termin oznacza.

 

 

Badania zidentyfikowały znaczący potencjał inwestycyjny Polaków w małe instalacje OZE.  Aż 35 proc. obywateli deklaruje chęć inwestowania w odnawialne źródła energii, spośród czego 13 proc. chciałoby zacząć z nich korzystać w ciągu dwóch lat. Odsetek zainteresowanych inwestycją jest znacznie wyższy wśród osób znających ustawę o OZE (52 proc.) i wśród osób czujących się poinformowanymi o możliwościach dofinansowania OZE (58 proc.). Większe zainteresowanie inwestycją w OZE związane jest również z wyższymi dochodami, posiadaniem dzieci, mieszkaniem w domu jednorodzinnym, mieszkaniem na wsi oraz wśród osób popierających zwiększenie wsparcia na rozwój małych, domowych instalacji odnawialnych źródeł energii.

Wśród osób, które chcą zakupić instalację OZE, głównym powodem zainteresowania taką inwestycją jest chęć zmniejszenia rachunków za energię (tak odpowiedziała połowa ankietowanych), możliwość korzystania z czystszego powietrza oraz wygoda z użytkowania instalacji OZE.

 

 

Wśród innych powodów wymieniano aktualną możliwość skorzystania z dotacji, promocję innwowacji czy też prestiż i poprawę wizerunku dzięki zbudowaniu takiej instalacji.

Struktura aktualnie wykorzystywanych źródeł energii do ogrzewania lokalu mieszkalnego w próbie badawczej nie zmieniła się znacząco w porównaniu do poprzedniego badania. Nadal najpopularniejszym źródłem energii wykorzystywanym do ogrzewania lokalu jest węgiel, na który wskazała niemal połowa respondentów. Co czwarty korzysta z drewna i z ciepła systemowego (sieciowego). Ale już ponad jedna czwarta badanych chciałaby korzystać w swoich gospodarstwach domowych z energii słonecznej. Powyżej 20 proc. wskazań uzyskał gaz. Węgiel, pomimo, że nadal plasuje się na 3 miejscu, odnotował spadek zainteresowania z 21 do 16 proc. w stosunku do poprzedniego badania – Polacy chcą rezygnować z węgla na korzyść energii słonecznej oraz energii z otoczenia (np. powietrza, wody, gruntu).

 

 

Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej, www.ieo.pl

Konsorcjum projektu „Krajowy Plan Rozwoju Domowych Instalacji do Wytwarzania  Ciepła z OZE do 2030 roku” powstało 25 czerwca 2015r. w Warszawie. W skład konsorcjum wchodzą następujące firmy przemysłowe i organizacje: Cichewicz, Defro, ENSOL, Europejski Instytut Miedzi, Galmet, Stiebel-Eltron, Robert Bosch Sp. z o.o., Thermaflex, Vaillant, Viessmann, Instytut Energetyki Odnawialnej, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej. Konsorcjum zwraca uwagę, że ustawa o OZE  nie wspiera produkcji ciepła z OZE, a jedynie niemal w całości skupia się na produkcji energii elektrycznej, potrzebne są impulsy prawne, ekonomiczne, innowacje technologiczne i rynkowe, a także działania edukacyjne, aby olbrzymi potencjał produkcji ciepła z OZE w systemach rozproszonych został szeroko i właściwe wykorzystany.

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE