Program weryfikacji SURE dla biomasy już działa!

Program weryfikacji SUR

Program weryfikacji SURE już działa operacyjnie. Jego celem jest wykazywanie zgodności z wymogami prawnymi RED II, czyli z zasadami zrównoważonego rozwoju, takich źródeł, jakimi są biogaz i biomasa. REDcert i Bioenergy Europe połączyły wysiłki i doświadczenie w celu ustanowienia nowego, niezależnego i wiarygodnego systemu certyfikacji, aby zapewnić zrównoważone wykorzystanie biomasy w sektorze energetycznym. Program weryfikacji SUR Po dwóch latach drobiazgowych przygotowań, Program weryfikacji…

czytaj więcej »

Regulamin rynku mocy zatwierdzony przez prezesa URE

Prezes URE wydał decyzję zatwierdzającą Regulamin rynku mocy po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego oraz po otrzymaniu postanowienia ministra energii z 29 marca br. uzgadniającego Regulamin rynku mocy. Regulamin rynku mocy zatwierdzony Zatwierdzony Regulamin zawiera szczegółowe warunki współpracy PSE S.A. z pozostałymi uczestnikami rynku mocy. Regulamin zawiera wytyczne dot. planu działalności w przypadku składania wniosku o rejestrację jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej, określa terminy na…

czytaj więcej »

Pellety drzewne i ich certyfikacja

System certyfikacji to potwierdzenie przez niezależny podmiot (tzw. stronę trzecią) spełnienia wymagań określonych norm, parametrów technicznych lub ustanowionych standardów. Certyfikacja może dotyczyć poprawności  prowadzonych procesów produkcyjnych, jak również jakości samego wyrobu. W przypadku certyfikacji pelletu zakres certyfikacji dotyczy zarówno jego wytwarzania, jak i jakości. W przypadku pelletu ustanowiona certyfikacja stosuje się wyłącznie do nieprzemysłowej sprzedaży, czyli tylko dla klienta detalicznego. Firma udzielająca…

czytaj więcej »