Usuwanie CO2 z atmosfery jest niezbędne, aby osiągnąć zerową emisję netto do 2050 r. Unia zdaje sobie sprawę z roli, jaką odegra w tym carbon capture. Z tego powodu Rada i Parlament Europejski przygotowały propozycję ram legislacyjnych dla pochłaniania dwutlenku węgla.

Reklama

Różne metody, jeden cel

Najbardziej klasycznym sposobem wychwytywania dwutlenku węgla jest sadzenie kolejnych drzew. Pojawiają się także rozwiązania, które pozwalają na sekwestrację w ramach rolnictwa regeneratywnego, np. poprzez nawożenie pól biowęglem, sianie międzyplonów i inne rozwiązania agrotechniczne, o czym pisaliśmy już wcześniej. Emitentem są również odpady oraz niezagospodarowana biomasa, jednak ich odpowiednie przetworzenie pozwala powstrzymać uwalnianie gazów cieplarnianych do atmosfery.


Kongres Carbon Capture – zarejestruj się już dziś!


Coraz częściej o carbon capture mówi się w kontekście budowania specjalnych instalacji, które funkcjonują przy zakładach produkcyjnych czy elektrowniach. Usuwanie CO2 może odbywać się także bezpośrednio z powietrza. Tego typu projekty są obecnie rozwijane na terenie USA. Wychwycony dwutlenek węgla z takich procesów można magazynować w formacjach geologicznych lub wyczerpanych złożach kopalnianych. Znajduje on także zastosowanie w wielu procesach chemicznych i przemysłowych, m.in. może wraz z wodorem stworzyć bazę do produkcji SAF – zrównoważonego paliwa lotniczego.

– Fakt, że istnieje tak szeroki zakres metod usuwania i form przechowywania, wymaga jasnej taksonomii oraz tego, aby standardy certyfikacji były dopasowane do wybranych metod usuwania i przechowywania – powiedziała Kathy Fallon z amerykańskiej organizacji pozarządowej Clean Air Task Force.

Połączenie tych rozwiązań może pozwolić na sekwestrację setek milionów ton dwutlenku węgla rocznie.

Propozycja rozwiązań prawnych

Celem stworzenia ram prawnych dla usuwania CO2 jest zapewnienie wysokich standardów dla rozwiązań z tego sektora w UE oraz ustanowienie unijnego systemu certyfikacji zarządzania w celu uniknięcia greenwashingu, co da się osiągnąć poprzez prawidłowe wdrażanie i egzekwowanie kryteriów norm jakości w sposób rzetelny i spójny w całej Unii.


Carbon capture – czytaj więcej!


Certyfikacja obejmie jedynie te działania, które bezpośrednio usuwają emisje dwutlenku węgla. Nie są w nią włączone redukcje ilości gazów cieplarnianych z hodowli zwierząt czy ochrona przed wylesianiem. Uzyskanie certyfikatu wymaga spełnienia czterech nadrzędnych kryteriów, jakimi są ilość, dodatkowość, długoterminowe składowanie i zrównoważony rozwój. Poświadczenie tego będzie uzyskiwane na drodze składania przez jednostkę zainteresowaną pozyskaniem certyfikatu wyczerpujących informacji. Następnie jednostka certyfikująca przeprowadzi audyt, co pozwoli na porównanie przedstawionych danych ze stanem rzeczywistym.

– Posłowie podkreślają, że system musi być zgodny z międzynarodowymi standardami. Proponują utworzenie „rejestru UE” w celu zapewnienia przejrzystości, dostarczania informacji opinii publicznej oraz uniknięcia podwójnego liczenia pochłaniania CO2 – informuje Robert Jeszke, szef Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) z KOBIZE.

Utworzony system ma zapewnić Unii warunki dla ilościowego określania, monitorowania i weryfikacji CO2. Szczegóły projektu dostępne są pod tym linkiem.

Biomasa i paliwa alternatywne

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Zdjęcie: rawpixel.com

Źródło: Komisja Europejska

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE