Program weryfikacji SURE dla biomasy już działa!

Program weryfikacji SUR

Program weryfikacji SURE już działa operacyjnie. Jego celem jest wykazywanie zgodności z wymogami prawnymi RED II, czyli z zasadami zrównoważonego rozwoju, takich źródeł, jakimi są biogaz i biomasa.

REDcert i Bioenergy Europe połączyły wysiłki i doświadczenie w celu ustanowienia nowego, niezależnego i wiarygodnego systemu certyfikacji, aby zapewnić zrównoważone wykorzystanie biomasy w sektorze energetycznym.

Program weryfikacji SUR

Po dwóch latach drobiazgowych przygotowań, Program weryfikacji zrównoważonych zasobów (SURE) rozpoczął działalność operacyjną – od października 2020 r. Zapewnia on praktyczne rozwiązanie dla wszystkich podmiotów gospodarczych działających w sektorze bioenergii w celu wykazania zrównoważonego charakteru produkcji energii elektrycznej i ciepła z biomasy.

Celem SURE jest umożliwienie wszystkim podmiotom gospodarczym wykazania zgodności z wymogami prawnymi dyrektywy RED II.

Na mocy przekształconej dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (UE) 2018/2001 wprowadzono obowiązkowe kryteria zrównoważonego rozwoju dla podmiotów gospodarczych otrzymujących wsparcie na produkcję energii elektrycznej lub ogrzewania i chłodzenia z biomasy i biogazu.

Nowe zasady wchodzą w życie 1 lipca 2021 r.

Zaleca się jednak, aby przedsiębiorcy na wczesnym etapie identyfikowali potencjalne słabości przedsiębiorstwa i sprawdzali zgodność w odpowiednim czasie. Bioenergy Europe spodziewa się, że „wąskie gardła” mogą wystąpić, gdy tysiące podmiotów gospodarczych jednocześnie będą ubiegać się o certyfikację w celu wypełnienia swoich zobowiązań prawnych.

-Wdrożenie RED II oznacza, że ​​wszystkie podmioty gospodarcze w łańcuchu dostaw muszą przedstawić dowód zrównoważonego rozwoju. Przewidujemy ogromny popyt, dlatego stanowczo zalecamy, aby firmy rozpoczęły proces certyfikacji tak szybko, jak to możliwe – radzi Peter Jürgens, dyrektor generalny SURE.

Jako system pełnego zakresu, SURE zapewnia certyfikację dla całego łańcucha dostaw i jest otwarty dla:

  • producentów biomasy rolnej i leśnej,
  • oraz producentów biomasy z odpadów i pozostałości,
  • producentów peletów,
  • operatorów logistycznych,
  • handlowców paliwem biomasowym,
  • biogazowni i biomasy.

To szerokie spektrum umożliwia certyfikację z jednego źródła nawet dla różnych przepływów materiałów. Tym samym SURE gwarantuje przejrzystość i obiektywność poprzez regularne kontrole niezależnych i neutralnych audytorów.

W następnych miesiącach, do czasu uznania SURE przez Komisję Europejską za weryfikację zgodności z RED II, system weryfikacji będzie prowadził działalność operacyjną na zasadzie dobrowolności, aby udowodnić wykonalność i przygotować branżę bioenergetyczną do wdrożenia RED II. Wszystkie jednostki certyfikujące zainteresowane przystąpieniem do programu mogą już składać wnioski. Oczekuje się również pierwszych wnioskodawców spośród podmiotów gospodarczych.

O Bioenergy Europe:

Bioenergy Europe jest głosem europejskiej bioenergii. Zrzeszając członków z ponad 40 krajów, jest reprezentantem interesariuszy bioenergii od trzydziestu lat. Bioenergy Europe jest zaangażowana w zrównoważony rozwój rynków biomasy, kierując się swoją znajomością wymagań i rozwoju sektora.

O REDcert:

REDcert został założony w 2010 roku, aby zademonstrować zrównoważony charakter biopaliw i biopłynów w ramach pierwszej dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (2009/28 / UE). Ponad 1300 uczestników systemu w 25 krajach sprawia, że ​​REDcert jest jednym z wiodących światowych systemów certyfikacji. Jako system certyfikacji uznawany przez UE, REDcert wnosi do SURE swoją wieloletnią wiedzę i doświadczenie.

Witryna SURE

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: sure-system.org

This post is also available in: polski

bem