Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania

W imieniu organizatorów i jako patron medialny wydarzenia "Magazyn Biomasa" zaprasza do udziału w piątej edycji seminarium pt. „Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania", które odbędzie się 16 kwietnia 2019 w Warszawie. Wśród najważniejszych zagadnień seminarium omawiane będą: Regulacje, definicje i normy dla ubocznych produktów spalania Rekomendowane metody zarządzania pozostałościami z procesu produkcyjnego Realizowanie obowiązków zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym Pożądane…

czytaj więcej »

Produkujemy miliony ton popiołów, a co z przepisami?

Polska jest największym wytwórcą popiołów, czyli ubocznych produktów spalania w Unii Europejskiej, a wciąż nie wprowadziła do prawodawstwa Europejskiego Katalogu Odpadów Poważnym problemem prawnym jest rozbieżność pomiędzy europejskim katalogiem odpadów zapisanym w załączniku do dyrektywy odpadowej a katalogiem odpadów z polskiej ustawy. Europejski Katalog Odpadów nie został jeszcze transponowany do polskiego prawodawstwa. Zgodnie z Orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej powinniśmy stosować się do ustawodawstwa…

czytaj więcej »