W imieniu organizatorów i jako patron medialny wydarzenia „Magazyn Biomasa” zaprasza do udziału w piątej edycji seminarium pt. „Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania”, które odbędzie się 16 kwietnia 2019 w Warszawie.

Reklama

Wśród najważniejszych zagadnień seminarium omawiane będą:

 • Regulacje, definicje i normy dla ubocznych produktów spalania
 • Rekomendowane metody zarządzania pozostałościami z procesu produkcyjnego
 • Realizowanie obowiązków zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Pożądane praktyki w zakresie magazynowania, dostaw, odbiorów oraz przetwarzania

UPS-ów

 • Popioły i żużle po termicznym odzysku energii z odpadów komunalnych
 • Metodologia badań i ocena jakości ubocznych produktów spalania, odpadów z odsiarczania etc.
 • Problematyka zagospodarowania UPS i związanych z tym inwestycji

Seminarium skierowane jest przede wszystkim do:

 • energetyki zawodowej
 • ciepłownictwa
 • spalarni odpadów
 • przemysłu budowlanego, drogowego, kolejowego
 • sektora cementowego, ceramicznego, kruszyw, gipsowego, chemicznego,
 • przedsiębiorstw wapienniczych, hutniczych, odlewniczych, komunalnych, górniczych

i rekultywacyjnych

 • podmiotów współpracujących ze wyżej wymienionymi w zakresie zagospodarowania ubocznych produktów spalania.

Po zakończeniu części merytorycznej uczestnicy zaproszeni zostaną na wizytę studyjną w Zakładzie Separacji Popiołów Siekierki. Spółka powstała 2014 roku, w celu przeprowadzenia inwestycji polegającej na wybudowaniu instalacji separacji popiołów lotnych powstających w EC Siekierki, w oparciu o technologię separacji na drodze tryboelektrycznej oraz jej późniejszej eksploatacji.

Wśród potwierdzonych prelegentów seminarium:

 • Agnieszka Skorupińska, Lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska, Kancelaria CMS
 • Piotr Solecki, Kierownik Zakładu Separacji Popiołów, Elektrociepłownia Siekierki
 • Magdalena Drac-Tatoń, Prezes, MEGMAR
 • Leszek Bukowski, Naczelnik Wydziału Technologii w Departamencie Studiów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
 • Dariusz Wlazło, Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Popiołów oraz Wiceprezes Zarządu i Dyrektor ds. Dodatków Mineralnych w Geocycle Polska
 • dr hab. inż. Leszek Rafalski, Dyrektor Naczelny Instytutu, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej:

https://cbepolska.pl/pl/v-seminarium-zagospodarowanie-ups.html

Manager projektu:

Barbara Boczek, e-mail: barbara.boczek@cbepolska.pl

Kontakt z biurem organizatora:

tel. 22 82 77 123, biuro@cbepolska.pl

Zdjęcia: shutterstock

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE