Nowa ustawa o OZE – nowe zasady przystępowania do aukcji

W znowelizowanej ustawie o OZE ustawodawca zrezygnował z dotychczasowych kryteriów zawartych w przepisie art. 73 ust. 3a ustawy o odnawialnych źródłach energii, w brzmieniu sprzed nowelizacji, kwalifikujących poszczególne instalacje do tzw. „koszyków aukcyjnych” uwzględniających parametry m.in. takie jak: poziom emisji CO2, czy stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej. W związku z tą zmianą URE informuje o konieczności aktualizacji zaświadczeń o dopuszczeniu…

czytaj więcej »

Biogazownie zwyciężą w aukcjach?

Największymi beneficjentami zorganizowanych jeszcze w tym roku aukcji mogą być głównie właściciele istniejących biogazowni- wynika z przedstawionych  przez Ministerstwo Energii projektów rozporządzeń doprecyzowujących zasady systemu aukcyjnego.    Już wcześniej było wiadomo, że obecny rząd widzi w systemie wsparcia dla OZE specjalne miejsce dla biogazowni rolniczych. W znowelizowanej niedawno ustawie o OZE dla biogazowni przewidziano osoby koszyk aukcyjny, a także określono z góry minimalną cenę…

czytaj więcej »