Największymi beneficjentami zorganizowanych jeszcze w tym roku aukcji mogą być głównie właściciele istniejących biogazowni- wynika z przedstawionych  przez Ministerstwo Energii projektów rozporządzeń doprecyzowujących zasady systemu aukcyjnego. 

Reklama

 

Już wcześniej było wiadomo, że obecny rząd widzi w systemie wsparcia dla OZE specjalne miejsce dla biogazowni rolniczych. W znowelizowanej niedawno ustawie o OZE dla biogazowni przewidziano osoby koszyk aukcyjny, a także określono z góry minimalną cenę referencyjną dla biogazowni rolniczych, które zostaną zgłoszone do aukcji zrealizowanych w latach 2016-18, ustalając ją na poziomie co najmniej 550 zł/MWh.

Taką też cenę przyjęto w opublikowanym  projekcie rozporządzenia określającego ceny referencyjne dla poszczególnych technologii OZE. Cena referencyjna dla biogazowni rolniczych na poziomie 550 zł/MWh jest najwyższa spośród cen dla wszystkich technologii wyszczególnionych w projekcie tego rozporządzenia. To potencjalnie daje możliwość biogazowniom uzyskania najwyższych przychodów ze sprzedaży energii, jednak rzeczywiste ceny będą zależeć oczywiście od złożonych ofert i konkurencji między nimi.

W tym roku Ministerstwo Energii chce przeprowadzić aukcję w pierwszej kolejności właśnie dla istniejących kilkudziesięciu biogazowni rolniczych, które mogą przejść do systemu aukcji z systemu zielonych certyfikatów, przy uwzględnieniu podziału na projekty biogazowe o mocy do i powyżej 1 MW.

W przypadku tych pierwszych ME chce zamówić w tegorocznej aukcji w sumie 3,8 TWh energii (o prognozowanej wartości 2,092 mld zł), a w przypadku biogazowni większych, o mocy powyżej 1 MW – 4,15 TWh (o wartości 2,286 mld zł).

– Nadanie priorytetu aukcjom dla przedmiotowych wytwórców (red. biogazowni rolniczych) wynika z chęci umożliwienia dalszego funkcjonowania na rynku ww. podmiotów, z uwagi na korzyści płynące z działalności biogazowni rolniczych, które oprócz generowania dużej ilości miejsc pracy (w porównaniu do innych rodzajów odnawialnych źródeł energii), utylizują odpady i pozostałości z produkcji rolno spożywczej, a także mają istotny wpływ na rozwój terenów wiejskich – ocenia Ministerstwo Energii, dodając, że „niekorzystna sytuacja na rynku tzw. zielonych certyfikatów w ostatnim okresie powoduje istotne problemy finansowe operatorów tych instalacji, co grozi likwidacją biogazowni rolniczych”.

Według danych prowadzonego przez ARR rejestru wytwórców biogazu rolniczego na dzień 30 maja 2016 r. łączna moc zainstalowana biogazowni rolniczych wynosiła 93,88 MWe (z uwzględnieniem faktu, iż trwało postępowanie administracyjne w zakresie wykreślenia z rejestru jednego wytwórcy).

– Przyjęcie wolumenu energii na poziomie 90 proc. produkcji energii elektrycznej w biogazowniach rolniczych powinno przyczynić się do konkurencji miedzy podmiotami składającymi oferty w aukcjach, co pozwoli na obniżenie składanych ofert poniżej ceny referencyjnej – czytamy w OSR projektu rozporządzenia nt. ilości zamawianej energii w aukcjach na 2016 r.

Dodatkowo Ministerstwo Energii przyjęło stopień wykorzystania mocy zainstalowanej na poziomie 7600 MWh/MW/rok, co dało łączną wartość na poziomie 713 488 MWh/rok (odpowiednio 331 048 MWh/rok w instalacjach o mocy do 1 MW oraz 382 440 MWh/rok w instalacjach o mocy większej niż 1 MW).

ME zastrzega, że uwzględniło fakt 15-letniego okresu wsparcia oraz – z uwagi na przechodzenie do systemu aukcyjnego biogazowni już istniejących – ich dotychczasowego funkcjonowania w systemie zielonych certyfikatów (zgodnie z datą rozpoczęcia produkcji energii elektrycznej przez poszczególne instalacje).

Źródło: gramwzielone.pl

Zdjęcie: pixabay.com

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE