Sektory biogazu i biometanu w państwach członkowskich UE dążą do osiągnięcia 35 mld m3 produkcji biometanu rocznie do roku 2030, zgodnie z celami REPowerEU.

Reklama

W związku z tym, w najbliższych 7 latach zostanie uruchomiona znaczna liczba nowych instalacji (ok. 5000), co przyczyni się do zapewnienia strategicznej autonomii UE w zakresie energii odnawialnej. Stanowi to doskonałą okazję dla sektorów biogazu i biometanu do wdrożenia najlepszych praktyk przy jednoczesnym zapewnieniu jeszcze wyższego poziomu zrównoważonego rozwoju i ogólnej wydajności operacyjnej instalacji fermentacji beztlenowej (AD).

W tym celu Europejskie Stowarzyszenie Biogazu, we współpracy z międzynarodowymi ekspertami w dziedzinie biogazu, przeprowadziło badanie dotyczące ulotnych emisji metanu pochodzących z instalacji AD, aby wspierać i doradzać branży, europejskim decydentom i operatorom AD.3 W tym artykule przedstawimy główne wnioski i zalecenia płynące z badania.

Dlaczego należy unikać emisji metanu?

Ulotne emisje metanu w znacznym stopniu przyczyniają się do globalnego ocieplenia i należy ich unikać, aby osiągnąć wymagane ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2030 i 2050 roku. Przemysł biogazowy z założenia przyczynia się do ograniczania emisji w UE, a produkcja biogazu i biometanu odgrywa kluczową rolę, uwzględnioną w strategii UE dotyczącej metanu4, jako rozwiązanie zapobiegające emisjom z rolnictwa i gospodarki odpadami. Bez zastosowania instalacji fermentacji beztlenowej, obornik i bioodpady pozostawione na polach lub przechowywane w gospodarstwach powodują niekontrolowane uwalnianie metanu.

Z drugiej strony, wprowadzenie ich do zamkniętego i kontrolowanego środowiska instalacji AD pozwala na wychwytywanie i wykorzystanie metanu, dzięki czemu nie jest uwalniany do atmosfery. Niemniej jednak konieczne jest podjęcie wysiłków w celu zminimalizowania emisji metanu mających miejsce w instalacjach produkcyjnych. Ma to nie tylko pozytywny wpływ na łagodzenie zmian klimatycznych, ale także zwiększa bezpieczeństwo, pozwala uniknąć strat finansowych, a także zwiększa akceptację społeczną dzięki unikaniu nieprzyjemnych zapachów.

Jeśli chodzi o ramy polityczne, sektor biogazu musi wykazać zgodność z kryteriami określonymi w dyrektywie REDII 2018/2001 UE. Te wymogi zrównoważonego rozwoju obejmują redukcję emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z paliwami kopalnymi.

Ulotne emisje metanu: źródło i pomiary

Ulotne emisje metanu to przypadkowe wycieki i rozproszone, niezamierzone emisje, które mogą mieć charakter strukturalny (wynikające z zastosowanych technologii) lub operacyjny (wynikające z zarządzania), występujące w pewnym momencie procesu produkcji biogazu, które obejmują:

  • przyjmowanie i wstępną obróbkę wsadu;
  • proces fermentacji;
  • wykorzystanie gazu;
  • magazynowanie pofermentu;
  • obróbkę końcową pofermentu.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. Sprawdź poniżej:

Tekst: Gabriella Papa, specjalistka ds. technicznych i projektowych, Europejskie Stowarzyszenie Biogazu (EBA)

Zdjęcie: Shutterstock

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE