Sprzedaż energii z biogazu – co zrobić, żeby zarobić?

Sprzedaż energii z biogazu

Sprzedaż energii z biogazu może się opłacać? Do tej pory większość przedsiębiorców branży korzystała z systemów wsparcia, które miały zagwarantować im stabilne warunki funkcjonowania. Okazało się to czystą teorią. Coraz częściej pojawia się jednak pytanie czy systemy wsparcia faktycznie nadążają za dynamicznymi zmianami na rynku energii? A może istnieją inne, bardziej opłacalne formy jej sprzedaży?


BIOGAZ W POLSCE – POBIERZ ZA DARMO NASZ RAPORT!


Jak powszechnie wiadomo, nieodłącznym elementem pracy biogazowni jest produkcja energii elektrycznej. I to w dwóch modelach, które w późniejszym czasie charakteryzują funkcjonowanie instalacji. W pierwszym z nich biogazownie powstają najczęściej przy dużych zakładach produkcyjnych, tak by docelowo pokryć ich zapotrzebowanie energetyczne. Głównym celem nie tyle jest sprzedaż energii, co obniżenie wydatków związanych z koniecznością jej zakupu.

Nieco inaczej funkcjonują m.in. biogazownie, w których produkowana energia elektryczna ma być w całości lub w dużej części przeznaczona na sprzedaż. Opłacalność takiej inwestycji w dużej mierze zależy od ceny, po jakiej sprzedawana jest jedna wyprodukowana megawatogodzina.

Ceny referencyjne – i co dalej?

Zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą Prawo energetyczne, każde przedsiębiorstwo posiadające pozwolenie Urzędu Regulacji Energetyki (URE) ma możliwość sprzedawania wytworzonej przez siebie energii.

Wytwórcy energii ze źródeł odnawialnych, w tym również biogazu, mogą dodatkowo korzystać ze wsparcia w postaci sytemu aukcyjnego, dopłat do cen rynkowych (FIP) oraz taryf gwarantowanych (FIT). Na wysokość otrzymanego wsparcia w każdym z systemów wpływają ceny referencyjne, ustalane w ramach rozporządzenia przez Ministra Klimatu i Środowiska. Tegoroczne ceny zostały opublikowane 4 listopada i w porównaniu do ubiegłego roku wzrosły od 10 do 25%.

Wyjątek stanowią ceny dla projektów fotowoltaicznych o mocy do i powyżej 1 MW. A także dla projektów wiatrowych do 1 MW, których ceny pozostały bez zmian. Zgodnie z komunikatem wydanym przez resort klimatu, ceny referencyjne zostały głównie zwiększone dla wytwórców biogazu oraz innych źródeł opartych na biomasie.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Tekst: Aleksandra Łukomska, Dynamic Biogas/ Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Zdjęcie: Shutterstock 

This post is also available in: polski