Sposoby finansowania inwestycji w biogaz i biometan

Sposoby finansowania – to najważniejszy aspekt każdego biznesplanu, a w przypadku inwestycji w biogazownię czy biometanownię, których produkty nie są jeszcze popularne na polskim rynku, rzecz podstawowa. Wkrótce rozpoczną się nabory do kilku programów wsparcia, o których warto poinformować, bo dadzą możliwość pozyskania środków na budowę instalacji. Niektóre z nich właśnie wystartowały.

Mówi się, że jeśli nie wiadomo o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. Tak jest i w tym przypadku. Inwestorzy biogazowi rozumieją potrzebę, a nawet konieczność budowania w Polsce nowoczesnych i wydajnych instalacji zwłaszcza z myślą o zagospodarowaniu odpadów z produkcji rolnej i spożywczej. Jednak od lat słyszą, że ich inwestycje są niebankowalne. Doradcy inwestycyjni, których opinie pojawiają się na naszych łamach wskazują, że najlepiej inwestować własne pieniądze albo realizować budowę korzystając częściowo z kredytów.


Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce!


Z pomocą przychodzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który właśnie wdraża w życie kilka programów umożliwiających dofinansowanie dla biogazowni i biometanowni. Pierwszymi z takich programów realizowanych przez NFOŚiGW są „Energia Plus” i „Ciepłownictwo Powiatowe”. Dofinansowanie dla przedsiębiorców w tych programach możliwe jest w ramach dwóch rodzajów przedsięwzięcia:

  • zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych – technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych i substratów do ich produkcji z wytwarzanych przez wnioskodawcę odpadów w tym osadów;
  • nowe źródła ciepła i energii elektrycznej – paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór. Tu ważna uwaga: Nie kwalifikuje się do wsparcia projektów polegających na modernizacji istniejącego źródła spalania paliw bez zmiany paliwa na mniej emisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.

Wnioski można składać do 17.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji.

Program „Agroenergia”

W ramach części drugiej programu możliwe będzie ubieganie się o dofinansowanie biogazowni rolniczych wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego oraz elektrowni wodnych o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącymi magazynami energii. Planowany termin uruchomienia naboru przez NFOŚiGW to 20 lipca 2021 r.

Program „Now a Energia”

W obszarze „Stabilne bezemisyjne źródła energii”. Program skierowany będzie do przedsiębiorców i co do zasady będzie możliwość uzyskania dofinansowania na biogazownie czy biometanownie. Należy jednak pamiętać, że ten program jest dedykowany innowacyjnym rozwiązaniom, w których technologia nie jest starsza niż 3 lata, oraz do której wnioskodawcy mają pełne prawa, obejmujące też ewentualną modyfikację technologii. Nabór fiszek projektowych rozpocznie się w sierpniu br.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. Sprawdź poniżej:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Tekst: Beata Klimczak
Zdjęcie: Biogazownia Rzeczyca

This post is also available in: polski