W listopadzie 2018 roku w skoczowskiej oczyszczalni ścieków zakończył się proces rozruchu nowych elementów instalacji służącej przeróbce osadów ściekowych. Obecnie obiekt nie dość, że znacząco wpływa na poprawę jakości powietrza, to jeszcze produkuje biogaz. Ten zapewnia ok. 30 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną. Dzięki inwestycji aglomeracja Skoczów osiągnęła 95-procentowy poziom skanalizowania.

Jeden z najważniejszych obiektów inwestycji to tzw. zamknięta wydzielona komora fermentacyjna, w której będzie ujmowany powstający w procesie stabilizacji biogaz. Komorę o pojemności 2250 m³ wyposażono w mieszadło wolnoobrotowe. W komorze w temperaturze ok. 37oC zachodzi fermentacja mezofilowa osadów wstępnych zagęszczanych grawitacyjnie i osadów nadmiernych zagęszczanych mechanicznie.

Reklama

Czystość biogazu zapewniona jest przez studnię odwadniającą, odsiarczalnię oraz filtr siloksanów. W sumie wybudowano 23,5 km kanalizacji sanitarnej wyposażonej w dwie przepompownie. Dzięki temu ponad 1000 mieszkańców gminy Skoczów może skorzystać z kanalizacji. Ponadto aglomeracja Skoczów, uzyskując stopień skanalizowania ponad 95 proc., wypełniła dyrektywę unijną. Obecnie oczyszczalnia ścieków w Skoczowie oczyszcza ścieki sanitarne dopływające systemem kanalizacji sanitarnej z terenu trzech sąsiednich gmin: Skoczów, Brenna i części gminy Ustroń.


Energia z odpadów. Kliknij i sprawdź, co musisz wiedzieć!


– Świadczymy usługi oczyszczania ścieków dla ok. 50 tys. mieszkańców. Szacuje się, że z wypoczynku na naszym terenie (zwłaszcza w Brennej i Ustroniu) korzysta średnio ok. 20 tys. urlopowiczów – opowiada Anna Kwiatkowska, prezes zarządu Miejskiej Spółki SKO-EKO Sp. z. o.o.

Jak tłumaczy pani prezes, proces oczyszczania ścieków generuje powstawanie odpadów, zwłaszcza tzw. osadów ściekowych, które są dużym zagrożeniem dla środowiska.

– Przed realizacją inwestycji unieszkodliwianie (stabilizacja) osadów odbywała się, jako jeden z licznych procesów, w otwartych komorach fermentacyjnych. W tym procesie uwalniane były do atmosfery gazy, które zaliczają się do grupy gazów cieplarnianych. Podczas gdy osady ściekowe są biomasą, która obok wiatru, wody czy słońca stanowi doskonałe źródło energii odnawialnej – tłumaczy prezes skoczowskiej oczyszczalni.

Jeśli w procesie fermentacji odetnie się dostęp tlenu do ścieków, osady ściekowe staną się czystsze, a produktem ubocznym będzie cenny biogaz. Przedmiotem zrealizowanej w Skoczowie inwestycji było właśnie wykonanie zamkniętej komory fermentacyjnej wraz z instalacją przesyłu osadów do komory, instalacją odbioru biogazu, jego oczyszczenia z zanieczyszczeń typu siarka i związki krzemu oraz zainstalowanie kogeneratora do spalania biogazu, który produkuje energię elektryczną do 180 kW. Służy ponadto do odzysku ciepła na poziomie 240 kW.

Ciepło pozyskiwane z kogeneracji służy do ogrzewania osadu w komorze fermentacyjnej do temperatury ok. 37oC oraz pomieszczeń oczyszczalni.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. Sprawdź poniżej:

Całe wydanie znajdziesz też tutaj. Dlatego kliknij!

Tekst: Rafał Wąsowicz
Zdjęcie: SKO-EKO INWESTYCJE
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE