Sejm uchwalił  nowelizację ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Ustawa wprowadza  nowe zasady wsparcia dla prosumentów i zmienia system aukcyjny w kierunku większego wsparcia dla produkcji energii z biomasy i współspalania.

Reklama

Za przyjęciem nowelizacji ustawy o OZE  zagłosowało 244 posłów, 177 było przeciw, a od głosu wstrzymało się 19 posłów. Nowelizacja zmienia zasady dotychczas wpisanego do ustawy o OZE systemu aukcyjnego.  Nowy system aukcji ma promować produkcję energii odnawialnej głównie za pomocą stabilnej generacji. Wygranym tych zmian może być technologia współspalania biomasy z węglem.

Do nowelizacji ustawy o OZE wpisano zapisy dotyczące tzw. drewna energetycznego czy niejasne regulacje dotyczące biomasy zanieczyszczonej. Urząd Regulacji Energetyki wskazywał, że te zapisy mogą prowadzić do trudnych do zweryfikowania nadużyć przy spalaniu biomasy w elektrowniach i de facto wyłudzania wsparcia przysługującego za produkcję zielonej energii.

Nowelizacja  nie rozwiązuje problemów, które powstały na rynku zielonych certyfikatów, w dotychczas stosowanym systemie wsparcia dla OZE. W zakresie tego systemu wpisano do nowelizacji natomiast wycofanie się z obowiązku zakupu zielonej energii przez tzw. sprzedawcę zobowiązanego, co ma nastąpić za półtora roku, a do tzw. obowiązku OZE wprowadzono osobny obowiązek zakupu zielonej energii z biogazowni, co ma poprawić sytuację finansową właścicieli biogazowni, ale wpłynie niekorzystnie na działających w systemie zielonych certyfikatów operatorów innych elektrowni OZE.

Po przyjęciu nowelizacji ustawy o OZE przez Sejm teraz trafi ona do Senatu. Senatorowie mogą jeszcze przyjąć do niej poprawki, a jeśli tak się stanie, wówczas ustawa wróci do Sejmu i senackie poprawki będą głosować posłowie. Jeśli Senat nie zgłosi poprawek, wówczas ustawa trafi od razu do podpisu prezydenta

Źródło: gramwzielone.pl

Zdjęcie:  sejm.gov.pl

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE