Samowystarczalność energetyczna oczyszczalni ścieków jest możliwa? Dyskusje na ten temat trwają od lat. I jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać stuprocentowy poziom samowystarczalności? Oczyszczalnia ścieków w Dziarnach koło Iławy udowadnia, że jest to możliwe.

Projekt oczyszczalni ścieków powstał pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku. Zgodnie z opracowanymi w roku 1977 założeniami do projektu, oczyszczalnia została zlokalizowana w odległości ok. 2,5 km od granic miasta, na gruntach wsi Dziarny.

Reklama

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych została rzeka Iławka, dopływ rzeki Drwęcy. Powierzchnia działki przeznaczonej do zabudowy wynosiła 19 ha. Budowa oczyszczalni trwała z przerwami dziesięć lat (1980-1990). Pierwsze ścieki wpłynęły na ciąg technologiczny w kwietniu 1991 roku.

Jak dzisiaj działa oczyszczalnia?

Oczyszczalnię zaprojektowano na przepływ średniodobowy ścieków 26 940 m3/d, maksymalny dobowy 31 115 m3/d. Nigdy tyle ścieków nie dopływało do oczyszczalni. Średnia dobowa w roku 2018 wyniosła 6040 m3, a liczba mieszkańców miasta Iława ok. 32 500. W założeniach w roku 2000 Iława miała liczyć 100 000 mieszkańców.


Energia z odpadów w Magazynie Biomasa. Kliknij i sprawdź!


Oczyszczalnia obecnie przyjmuje ścieki bytowe oraz ścieki przemysłowe (ok. 25 proc. udziału w ogólnej ilości ścieków dopływających do oczyszczalni), m.in. z zakładu uboju i przetwórstwa mięsa drobiowego (ok. 870 m3/d – dane z roku 2018 ), z zakładu przetwórstwa ziemniaków (ścieki dopływają okresowo od września do listopada ok. 470 m3/d – dane z roku 2018), z zakładu poligraficznego (ok. 250 m3/d – dane z roku 2018).

Stąd stosunkowo duże ładunki w ściekach surowych (BZT5 za rok 2018 waha się w przedziale 600-950 mg/dm3, CHZT 1100-2000 mg/dm3). Duża buforowość ciągu technologicznego (przewymiarowane obiekty) oraz długie czasy przetrzymania ścieków pozwalają uzyskiwać parametry ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.

Samowystarczalność energetyczna

Na podstawie przyjętych założeń, dotyczących ilości i jakości ścieków surowych, wybudowano oczyszczalnię typu mechaniczno-biologicznego z trzecim stopniem oczyszczania w postaci napowietrzanego stawu biologicznego o pow. 6,2 ha.

Powstały trzy pełne ciągi technologiczne, a także dwie zamknięte komory fermentacyjne w celu biologicznej, beztlenowej stabilizacji osadów. W praktyce zawsze pracował tylko jeden ciąg technologiczny, który podczas przeprowadzonego w roku 2002 I etapu modernizacji uległ przebudowie w obrębie części biologicznej (wyodrębniono komory nitryfikacji, denitryfikacji, predenitryfikacji i defosfatacji).

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. W internecie za darmo!

Tekst: Piotr Kowalski, kierownik oczyszczalni Iławskie Wodociągi Sp. z o.o.
Zdjęcie: Iławskie Wodociągi Sp. z o.o.
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE