Międzynarodowy projekt pt. „Zielone doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy”, prowadzony w Polsce przez Klub Przyrodników, otrzymał dofinansowanie z Programu LIFE w wysokości 596,5 tys. euro. (ok. 2,6 mln zł). NFOŚiGW równolegle wsparł tę inicjatywę ok. 563 tys. zł. Koszt całkowity przedsięwzięcia to ponad 8,3 mln euro.


REKLAMA

Reklama

Zasadniczym elementem projektu będzie ekologiczne przetwarzanie biomasy pozyskanej z otwartych siedlisk przyrodniczych obszarów Natura 2000.

Realizacja przedsięwzięcia trwa od września 2018 r. w partnerstwie z czterema belgijskimi organizacjami pozarządowymi: Natuurpunt (beneficjent wiodący), Agentschap voor Natuur en Bos (Agencja ds. Przyrody i Lasów), Natuurinvest oraz Natuurpunt Studie. Termin ukończenia całego zadania zaplanowano na koniec sierpnia 2025 r.

Przewidziane na terenie Polski działania Klub Przyrodników zrealizuje na terenie województwa lubuskiego na obszarach Natura 2000 Dolina Pliszki, Dolina Ilanki oraz Młodno i Dolina Leniwej Obry oraz w rezerwatach Młodno, Dolina Ilanki, Dolina Ilanki II oraz Mechowisko Kosobudki.

Edukacja i informacja

Przedsięwzięcie ma pomóc efektywnie wykorzystać biomasę powstałą w otwartych siedliskach przyrodniczych (cechuje ją niska jakość, co nie pozwala wykorzystywać jej jako paszy). W tym też celu beneficjent zakupi sprzęt i zbuduje infrastrukturę do procesu utylizacji biomasy pochodzącej z ekstensywnej gospodarki kośnej na obszarach chronionych. Będzie ona przetwarzana na paliwo w zmodernizowanej kotłowni przy Stacji Terenowej w Owczarach.

W ramach projektu podjęty będzie także monitoring hydrologiczny i fitosocjologiczny badający efekty przeprowadzanych działań z zakresu ochrony czynnej. Ponadto Klub Przyrodników podejmie liczne działania edukacyjne i informacyjne związane z inicjatywą, zarówno według własnych możliwości, jak i we współpracy z partnerami zagranicznymi.

Najcenniejszymi rezultatami projektu będą m.in.: rozwiązanie problemu nadmiernej ilości biomasy powstałej przez utrzymanie bioróżnorodności siedlisk przyrodniczych (przy jednoczesnym ograniczeniu emisji CO2 do atmosfery) oraz zmniejszenie ryzyka eutrofizacji wód na obszarze objętym aktywnościami.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: NFOŚiGW
Zdjęcie: pixabay
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE