Zarząd województwa podkarpackiego przeznaczył ponad 463 mln zł na gospodarkę wodno-ściekową regionu w ramach programu „Energia i środowisko”. 10 maja ruszyły trzy nabory dla projektów z tego obszaru. Zarząd Województwa Podkarpackiego przekazał na ten cel ponad 463 mln złotych.

– Te pół miliarda już wkrótce będzie pracowało na rzecz podniesienia poziomu życia mieszkańców Podkarpacia oraz dla ochrony i czystości środowiska naturalnego regionu. Liczymy na to, że samorządy sprawnie po te środki sięgną, aby tworzyć siłę i potencjał lokalnych wspólnot naszego województwa – podkreślił Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.


Czytaj również: Hisense wśród wpływowych chińskich przedsiębiorstw w obszarze ESG


Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa

Pierwszy z naborów dotyczy zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej w zakresie zaopatrzenia w wodę. Na dofinansowanie projektów przeznaczono ponad 192,5 mln zł.

Reklama

Wnioski można składać od 10 maja do 24 sierpnia br. W naborze mogą wziąć udział jednostki samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz spółki komunalne.

Urząd Marszałkowski wyjaśnił, że w ramach projektów można będzie wykonać: roboty budowlane, instalacyjne, zakupić wyposażenie w zakresie infrastruktury niezbędnej do ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody do spożycia. Dofinansowane mogą być także m.in.: działania dotyczące poprawy jakości systemów zaopatrzenia oraz likwidowania strat, poprawy efektywności wykorzystania zasobów, w tym w sytuacji zmniejszenia dostępnej ilości wody lub obniżenia jej jakości, a także adaptacji do zmian klimatu.

Urząd dodał, że do konkursu mogą przystąpić gminy liczące poniżej 15 tys. mieszkańców. Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych to 500 tys. zł, a maksymalna – 10 mln zł.


Czytaj również: Mniejsza emisja gazów cieplarnianych na północnej Opolszczyźnie


Infrastruktura kanalizacyjna i oczyszczalnia ścieków

Drugi nabór dotyczy zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. Można zgłaszać projekty w obrębie aglomeracji z przedziału od 2 tys. do poniżej 10 tys. liczby mieszkańców.

Kwota środków przeznaczona przez zarząd województwa na dofinansowanie projektów w ramach tego naboru wynosi ponad 174 mln zł. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie to 500 tys. zł, a maksymalna – 17,5 mln zł.

Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od 10 maja 2023 do 5 września 2023 roku. Ubiegać się mogą jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, a także spółki komunalne.

Wsparcie mogą uzyskać działania związane zarówno z budową nowej, jak i przebudową i remontem istniejącej infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych lub sieci kanalizacyjnych.


Czytaj również: Po co w mieście łąki kwietne?


Budowa nowej infrastruktury i remont już istniejącej

Trzeci nabór dotyczy zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. Dotyczy projektów w obrębie aglomeracji z przedziału od 10 tys. do poniżej 15 tys liczby mieszkańców.

Urząd Marszałkowski wyjaśnił, że na dofinansowanie projektów w tym naborze przeznaczone jest 96,4 mln zł, a termin składania wniosków trwa od 10 maja do 5 września.

Podmiotami uprawnionymi uczestnictwa w naborze są jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia, stowarzyszenia, a także spółki komunalne. Wsparcie dotyczy aglomeracji o wielkości od 10 tys. do poniżej 15 tys. liczby mieszkańców.

Wsparcie uzyskają działania, związane zarówno z budową nowej, jak i przebudową, czy remontem istniejącej infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych lub sieci kanalizacyjnych w tych aglomeracjach.

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!
źródło: PAP Mediaroom

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE