Polska jest krajem o bardzo dużym potencjale produkcji biogazu rolniczego. W związku z tym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa planuje promocję biogazowni jeszcze w tym roku.

W rejestrze KOWR 121 biogazowni

Dyrektor Generalny KOWR jest uprawniony do prowadzenia rejestru wytwórców biogazu rolniczego, przeprowadzania kontroli przedsiębiorców wpisanych do ww. rejestru, a także zbierania informacji rynkowych, ich agregowania i przekazywania ministerstwom odpowiedzialnym za kształtowanie krajowej polityki w zakresie odnawialnych źródeł energii. Ze zgromadzonych danych wynika, że aktualnie w rejestrze wytwórców biogazu rolniczego ujętych jest 121 biogazowni rolniczych należących do 104 podmiotów gospodarczych. Najwięcej biogazowni rolniczych zlokalizowano:  w województwie warmińsko-mazurskim 16 instalacji, zachodniopomorskim 14, wielkopolskim 14, pomorskim 11, dolnośląskim 10 i podlaskim 10 instalacji. Pozostałe biogazownie rolnicze znajdują się w województwach: mazowieckim 9 instalacji, lubelskim 8, kujawsko-pomorskim 7, łódzkim 7, lubuskim 5, podkarpackim 4, śląskim 2, małopolskim 2, świętokrzyskim 1 oraz opolskim 1 instalacja.

Reklama

Zobacz mapę biogazowni rolniczych w Polsce


Wszystkie biogazownie rolnicze posiadają zainstalowane moduły kogeneracyjne, których łączna moc elektryczna wynosi 121,4 MWe. Ze sprawozdań złożonych przez wytwórców biogazu rolniczego wynika, że w 2020 r. W procesie fermentacji metanowej ww. surowców, wytwórcy uzyskali ponad 325,3 mln m3 biogazu rolniczego. Wyprodukowano z niego ponad 689,3 GWh energii elektrycznej.

KOWR będzie promował biogazownie

Polska jest krajem o bardzo dużym potencjale produkcji biogazu rolniczego, jednym z najwyższych w Europie. Istnieją różne szacunki co do wielkości tego potencjału. Najczęściej przyjmuje się, że wynosi on około 7-8 mld m3 biogazu rocznie. W celu popularyzowania biogazowi wśród lokalnej społeczności i władz samorządowych KOWR zaplanował szereg działań. Aktywności podjęte przez KOWR przedstawią korzyści z dobrze prosperującej biogazowni rolniczej. W bieżącym roku KOWR wyprodukuje filmy edukacyjne i przeprowadzi serię warsztatów promujących ten sektor OZE. Poza tym będzie rozpowszechniał włączania biogazowni rolniczych do spółdzielni energetycznych. Szczegółowo o działaniach planowanych przez KOWR w zakresie promowania biogazowi rolniczych przeczytasz w nowym wydaniu Magazynu Biomasa.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Magazyn Biomasa. Sprawdź poniżej:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło: informacja prasowa

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE