PKN ORLEN wdraża program operacyjny dla biopaliw. Jego realizacja będzie opierać się na trzech filarach – budowie instalacji produkcyjnych biopaliw, pracach badawczo-rozwojowych oraz dostosowaniu operacyjnym w obszarze logistyki.

Realizując program dla biopaliw, koncern przygotowuje się do wprowadzenia nowelizacji Dyrektywy o Odnawialnych Źródłach Energii  tzw. RED II zwiększającej  znaczenie biopaliw II generacji, wytwarzanych m.in. z alg, słomy oraz innych surowców odpadowych.

Reklama

– Spodziewamy się wzrostu znaczenia energii odnawialnej w transporcie. I traktujemy zapisy Dyrektywy RED II, jako istotny element kształtujący przyszły rynek paliw. Chcemy być do tych zmian optymalnie przygotowani biznesowo. Wdrażając program operacyjny dla biopaliw odpowiadamy z wyprzedzeniem na wyzwania, które pojawią się w latach 2020-2025 r. – mówi Armen Artwich, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. korporacyjnych.

PKN ORLEN planuje wykorzystać istniejące instalacje rafineryjne w Płocku i Litvinovie do realizacji procesu współuwodornienia na skalę przemysłową. Polega on na wprowadzeniu olejów roślinnych lub zużytych tłuszczów na instalacje rafineryjne równolegle z frakcjami ropy. Dzięki temu uzyskiwany olej napędowy zawiera biokomponent HVO (uwodorniony olej roślinny). Biokomponent ten będzie uzupełniał stosowane dotychczas w oleju napędowym estry, które nadal będą w szerokim zakresie wykorzystywane, aż do granicy przewidzianej normami jakości paliwa.

O przeniesieniu współuwodornienia na skalę przemysłową zadecydował pomyślny przebieg próby technologicznej zrealizowanej we wrześniu 2018 r. w ramach projektu CO-BIO, współfinansowanego ze środków programu Inno-Chem.

Wykorzystując doświadczenia ze współuwodornieniem olejów roślinnych na skalę przemysłową oraz uwzględniając sposób przeniesienia Dyrektywy RED II na grunt polskich regulacji, ORLEN podejmie też w perspektywie 2020 r. decyzję o budowie samodzielnej instalacji produkcyjnej HVO. Dodatkowo analizowany jest projekt dotyczący budowy instalacji do produkcji bioetanolu z surowców celulozowych oraz analizowane są inne technologie pozwalające na pozyskanie biokomponentów zaawansowanych.

Program rozwoju biopaliw w PKN ORLEN będzie wymagał przygotowania rafinerii do odbioru nowego komponentu oraz zorganizowania logistyki dostaw surowców.

Koncern systematycznie buduje także wiedzę na temat rynku paliw odnawialnych, spodziewając się wzrostu jego znaczenia do 2030 r. Zainteresowanie Koncernu biopaliwami dotyczy szczególnie wykorzystania surowców odpadowych do produkcji paliw odnawialnych, które wpisuje się w szerszy trend domykania obiegu surowców w gospodarce.

Zaplanowane prace badawczo-rozwojowe obejmują realizację zadań przedwdrożeniowych w zakresie paliw ze zwiększonym udziałem biokomponentu, a także działania o charakterze stricte badawczym, przygotowujące PKN ORLEN do dalszych zmian technologicznych i produktowych.

Źródło: PKN Orlen

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE