Grupa PGE do 2030 r. planuje zakończyć wykorzystywanie węgla do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Spółka przeznaczy 125 mld zł na inwestycje w energetykę odnawialną. 

Celem Grupy PGE jest osiągnięcie w segmencie energetyki odnawialnej do 2040 r. ponad 7 GW farmach wiatrowych na Morzu Bałtyckim i 1,5 GW w na lądzie oraz 3 GW w instalacjach fotowoltaicznych.

Reklama

Czytaj również: Linie bezpośrednie obniżą ceny energii dla przedsiębiorstw


PGE przyspiesza transformację polskiej energetyki

– PGE przyspiesza transformację polskiej energetyki. Jako pierwsza grupa energetyczna w Polsce osiągnie neutralność klimatyczną już w 2040 r., czyli o 10 lat wcześniej niż zakładała strategia spółki z 2020 r. Aktualizacja to reakcja na sytuację geopolityczną i gospodarczą w Europie. Efektem realizacji strategii PGE będzie wzmocnienie bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej Polski oraz dostęp do nowoczesnych usług i czystej energii dla klientów – stwierdził Wojciech Dąbrowski.

Stabilne dostawy energii zapewni zawodowa energetyka niskoemisyjna o łącznej mocy 5 GW. Składać się na nią będą elektrownia jądrowa realizowana w konsorcjum z partnerem polskim i koreańskim oraz elektrownie oparte na paliwie gazowym, które będzie zastępowane zielonymi paliwami (np. biometanem, wodorem, amoniakiem).

Do 2040 r. PGE będzie dysponować 17 GW mocy wytwórczych opartych w całości na zero- i niskoemisyjnych źródłach energii. Tylko morskie farmy wiatrowe wybudowane przez spółkę będą mogły dostarczać ok. 26 TWh energii, czyli tyle, ile obecnie potrzebuje 11 mln gospodarstw domowych w Polsce.

„Zero niewykorzystanej energii”

Rozwiązaniem ograniczeń wynikających z niestabilnego działania OZE – uzależnionych od zmiennych warunków pogodowych – będą wielkoskalowe magazyny energii. Strategia Grupy PGE zakłada rozbudowę obecnego potencjału elektrowni szczytowo-pompowych oraz budowę magazynów bateryjnych, które do 2035 r. mają zapewnić polskiemu systemowi elektroenergetycznemu moc 3,7 GW.

Spółka planuje również uruchomienie do 2035 r. elektrolizerów o mocy 300 MW. Konwersja energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacjach OZE pomoże ograniczyć emisję z sektorów trudnych do całkowitej elektryfikacji, takich jak przemysł i transport, przyczyniając się do ich dekarbonizacji.

Magazyny energii, elektrolizery i instalacje hybrydowe łącznie realizują priorytetowy dla PGE kierunek „zero niewykorzystanej energii”.


Czytaj również: Carbon capture obniży ślad węglowy rolnictwa


Dalszy rozwój OZE

Kluczem do sukcesu dalszego rozwoju OZE w Polsce jest rozbudowa infrastruktury dystrybucyjnej oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych sieci. Zaktualizowana strategia Grupy zakłada, że sieci PGE będą zarządzane w czasie rzeczywistym w oparciu o centralny system zasilany danymi z w pełni opomiarowanej infrastruktury oraz liczników zdalnego odczytu zużycia energii. Automatyzacja oraz inteligentne zarządzanie przyczynią się do zwiększenia stabilności dostaw. Podniosą też potencjał przyłączeniowy dla kolejnych odnawialnych źródeł energii do nawet 1 GW rocznie.

Koniec z węglem w ciepłownictwie 

Grupa PGE konsekwentnie prowadzi szeroki program inwestycyjny mający na celu dekarbonizację ciepłownictwa sieciowego w 16 lokalizacjach. Zgodnie ze zaktualizowaną strategią, spółka zakończy wykorzystywanie węgla w tym segmencie w 2030 r. Zmodernizowane systemy będą wykorzystywać przede wszystkim potencjał technologii odnawialnych i elektrycznych, wspomaganych magazynami ciepła i rozwiązaniami hybrydowymi.

Dekarbonizacji ciepłownictwa sprzyja szybko rosnąca rola OZE i rozwijająca się cyfryzacja całego sektora energetycznego. Coraz częściej powstające nadwyżki energii produkowanej w odnawialnych źródłach będą możliwe do ekonomicznego zagospodarowania dzięki elektryfikacji. Nowoczesne technologie pozwalają na optymalne wykorzystanie takich rozwiązań jak pompy ciepła, odzysk i magazynowanie energii. W przypadku dużych systemów grzewczych mamy do dyspozycji m.in. systemy niskotemperaturowe czy rozproszone oraz hybrydowe węzły ciepłownicze. Ich zrównoważony rozwój może zapewnić tanie i przyjazne środowisku ciepło dla polskich aglomeracji.


Zarejestruj się na 5. Konferencję Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie


Znaczenie ESG dla zrównoważonego rozwoju

Zaktualizowana strategia PGE podkreśla istotność zagadnień ESG, które mają kluczowe znaczenie dla Grupy oraz jej dalszego zrównoważonego rozwoju. Całościowy program dekarbonizacji spółki zakłada osiągnięcie zeroemisyjności do 2040 r. i redukcję emisji CO2 o 95%.

Akademia inwestora biogazowego:

źródło i zdjęcie: PGE

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE