Popularyzowanie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy w leśnictwie – to główny cel “Ogólnopolskiej Olimpiady – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Leśnictwie”.  Wydarzenie jest skierowane przede wszystkim do: pracowników Lasów Państwowych, przedsiębiorców leśnych, studentów kierunków przyrodniczych i technicznych, pełnoletnich uczniów techników leśnych, techników drzewnych oraz szkół ponadgimnazjalnych o profilu przyrodniczym.

Reklama

Organizatorami Olimpiady są: Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach, Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie zapraszają do udziału w .

Olimpiada przebiegać będzie w trzech etapach:

Pierwszy etap – odbywa się przez internet. Jest to quiz – zestaw składający się z 40 pytań jednokrotnego wyboru. Aby wziąć udział w pierwszym etapie olimpiady należy dokonać rejestracji  – FORMULARZ REJESTRACYJNY – w terminie od 16.05.2016 do 15.06.2016 roku. 20 uczestników, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów, zostanie zakwalifikowanych do drugiego etapu – półfinału.

Etap drugi i trzeci (półfinał i finał)  odbędą się 28.06.2016 roku w Poznaniu. Laureaci, którzy zostaną do niego zakwalifikowani, będą poinformowani o jego miejscu i terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej i wiadomości telefonicznej. Półfinał będzie polegał na wypełnianiu przez uczestników testu. Trzy osoby, które uzyskają największą liczbę punktów zostaną zakwalifikowane do finału. W przypadku braku rozstrzygnięcia, zorganizowana zostanie dogrywka.

Zwycięzcy Olimpiady otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 1500 zł za I miejsce, 1000 zł za II miejsce i 500 zł za III miejsce.

Komitet Naukowy

Komitet Naukowy sprawuje nadzór merytoryczny nad przebiegiem Olimpiady, przygotowuje pytania oraz odpowiada za ocenę merytoryczną poszczególnych etapów Olimpiady. W skład Komitetu Naukowego wchodzą:

 • Prof. dr hab. Piotr Łakomy – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – przewodniczący
 • Dr hab. Witold Grzywiński, prof. nadzw. – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – z-ca przewodniczącego
 • Prof. dr hab. Janusz Sowa – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Mgr inż. Piotr Gotowicki – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie
 • Mgr inż. Teresa Domżalska – Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
 • Mgr inż. Jacek Wiekiera – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu
 • Dr inż. Waldemar Krusiński – Centrum Kształcenia Kadr w Teresinie
 • Mgr inż. Jan Olszak – Centrum Kształcenia Kadr w Teresinie.

Komitet Organizacyjny:

 • Mgr inż. Jolanta Węgiel – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – przewodniczący
 • Dr inż. Krzysztof Polowy – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Inż. Bartłomiej Naskrent – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Patronat honorowy nad Olimpiadą objął Roman Giedrojć – Główny Inspektor Pracy  oraz Konrad Tomaszewski – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Więcej informacji o Olimpiadzie na stronie: http://wles.up.poznan.pl/pl/bhp

Zdjęcie: http://www.bhp-lacinik.pl/

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE