Gazy cieplarniane to wyzwanie dla coraz większej liczby sektorów, teraz do dekarbonizacyjnego wyścigu chce przystąpić także ochrona zdrowia. Powstała Zielona Koalicja, która zrzeszy naukowców, placówki lecznicze i biznes, aby w Polsce emisje zostały ograniczone.

Reklama

Ochrona zdrowia generuje ogromne emisje

Światowe systemy opieki zdrowotnej odpowiadają za 4% globalnej emisji dwutlenku węgla – to więcej niż lotnictwo czy żegluga. Gdyby sektor zdrowia był krajem, byłby piątym co do wielkości emitentem gazów cieplarnianych na świecie. Powstanie Zielonej Koalicji dla Zdrowia ma właśnie na celu podejmowanie pro środowiskowych aktywności na rzecz zmian w sektorze ochrony zdrowia, gdyż tylko wspólne działanie może przynieść skuteczne efekty. Zielona Koalicja dla Zdrowia to platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju sektora ochrony zdrowia w Polsce. Jest to inicjatywa ogólnokrajowa adresowana do kadry zarządzającej instytucji związanych z ochroną zdrowia, przedstawicieli samorządów, biznesu i decydentów.


Czytaj też: Czy polscy przedsiębiorcy chętniej kupują energię z OZE?


Z uwagi na rosnącą globalną populację, malejące zasoby naturalne i narastające zagrożenie zmianą klimatu, zrównoważony rozwój nie jest już wyborem, lecz imperatywem dla naszego zbiorowego dobrobytu i przetrwania. Według The Lancet Countdown zmiany klimatyczne są postrzegane jako największe zagrożenie zdrowotne XXI wieku. Natomiast szpitale i systemy ochrony zdrowia nieuchronnie poniosą wysokie koszty wynikające z rosnącej liczby ekstremalnych zjawisk klimatycznych.

Wyzwania stojące przed sektorem

Sektor opieki zdrowotnej zajmuje szczególne miejsce w tym kontekście. Znajduje się na czołowej pozycji pod kątem rozwiązywania dzisiejszych wyzwań, odgrywając kluczową rolę w poprawie i ochronie zdrowia ludzkiego, ale również mając znaczący wpływ na środowisko. Od dużego zużycia energii przez szpitale po wysoką produkcję odpadów i konsumpcję zasobów, wpływ na klimat i środowisko jest znaczący. Ten wpływ przyczynia się do nasilania wyzwań związanych ze zmianą klimatu, które z kolei negatywnie wpływają na zdrowie i dobrobyt ludzi.


Czytaj też: Bill Gates inwestuje w przetwarzanie wychwyconego z atmosfery CO2


Ta podwójna rola stanowi również wyjątkową szansę. Sektor opieki zdrowotnej ma unikalne możliwości tworzenia rozwiązań dla niektórych z najpilniejszych potrzeb zdrowotnych, przyczyniając się zarówno do dobrobytu społecznego, jak i rozwoju gospodarczego. Poprzez włączanie zasad zrównoważonego rozwoju w swoje podstawowe praktyki, sektor opieki zdrowotnej może nie tylko istotnie zmniejszyć swój własny wpływ na środowisko, ale także poprawić zdrowie środowiskowe.

Zielona Koalicja dla Zdrowia

Zielona Koalicja powstała dzięki inicjatywie Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO przy współpracy Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu Akademii Leona Koźmińskiego.

– Tworząc Koalicję wyrażamy przekonanie, że wspólna i interdyscyplinarna działalność na rzecz zmian w sektorze ochrony zdrowia może przynieść najskuteczniejsze efekty – mówi dr Agnieszka Sznyk, INNOWO.

Zielona Koalicja dla Zdrowia ma za zadanie – we współpracy z osobami eksperckimi – rozpowszechniać i propagować modele zrównoważonego rozwoju, działać na rzecz minimalizowania negatywnego wpływu środowiskowego, zapobiegać zdrowotnym skutkom środowiskowych zagrożeń oraz wpływać na poprawę jakości zrównoważonego zarządzania w sektorze ochrony zdrowia.

– Wszystkie organizacje, niezależnie od zakresu swojej działalności, powinny dziś tak projektować strategie rozwoju, aby systematycznie i konsekwentnie zmniejszać negatywny wpływ na klimat, środowisko przyrodnicze i społeczne, a zwiększać wpływ pozytywny. Żyjemy w coraz bardziej zagrożonym świecie, ale na szczęście już lepiej rozumiemy, że zdrowie każdego z nas, zdrowie publiczne i zdrowie planety są związane ze sobą na dobre i złe – podkreślił prof. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego. 

Więcej informacji www.zielonakoalicja.pl

Współpraca dla zdrowia i klimatu

Patronat honorowy nad inicjatywą objęło Narodowy Fundusz Zdrowia, Miasto Stołeczne Warszawa, Ambasada Kanady, Ambasada Belgii, Izba Polsko-Holenderska.

Ze strony instytucjonalnej w skład członków Koalicji weszli:

 • Akademia Leona Koźmińskiego,
 • Ambasada Kanady,
 • Białostockie Centrum Onkologii,
 • Centrum Medyczne Warszawski Uniwersytet Medyczny, 
 • Centrum Słuchu i Mowy sp. z o.o.,
 • Dolnośląskie Centrum Onkologii,
 • Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, 
 • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk,
 • Narodowy Instytut Onkologii – PIB,
 • Politechnika Śląska,
 • Polska Federacja Szpitali, 
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 • Szpital Czerniakowski,
 • Szpital Specjalistyczny w Pile,
 • Szpitale Pomorskie, 
 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku,
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
 • Wojewódzki Specjalistyczny Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy,
 • Wojskowy Instytut Medyczny,
 • Zakład Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

Ze strony biznesowej w skład członków Koalicji weszli:

 • Adamed Pharma SA,
 • BD,
 • Ecophon Saint-Gobain,
 • Essity, 
 • Medtronic Poland,
 • Philips Healthcare CEE.

Biomasa i paliwa alternatywne. Czytaj w internecie

Zdjęcie: Freepik

Źródło: innowo.org

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE