Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przypomina o nowych wzorach wniosków dot. realizacji obowiązków w zakresie umarzania świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego lub uiszczenia opłaty zastępczej za 2017 rok.

Prezes URE przypomina o obowiązku wynikającym z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, tj. obowiązku uzyskania i przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego.

Reklama

Pełne informacje ze zaktualizowanymi wzorami wniosków o umorzenie świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego zostały zawarte w Informacji Prezesa URE nr 62 dotyczącej realizacji obowiązków w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego albo uiszczenia opłaty zastępczej za rok 2017.

Źródło: URE

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE