Rynek OZE znów czekają zawirowania. Nowelizacja ustawy o OZE ma skorygować przepisy w aktualnej wersji ustawy – zwłaszcza te, które dotyczą obliczania pomocy publicznej w systemie aukcyjnym, jednak ogłoszone na przełom września i października aukcje odbędą się wg „starych” zasad. Prace legislacyjne nad nowelą przewidziane są na IV kwartał roku, a Komisja Europejska żąda wyjaśnień.

Reklama

Obecną sytuację na rynku OZE wynikającą z niespójnych przepisów opisuje dziś dziennik „Rzeczpospolita” wskazując na kolejny poślizg notyfikacji wsparcia ekoelektrowni. Z jej ustaleń wynika, że Ministerstwo Energii otrzymało zapytanie z Brukseli, dlaczego ogłoszono terminy kolejnych aukcji, skoro wiadomo, że opierają się one na wadliwych zasadach. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando odpowiada „Rz”:

„– Konsultacje rządowego projektu noweli nadal są w toku, a projektowane przepisy nie weszły w życie w zakładanym pierwotnie terminie (1 września). – W świetle obowiązujących i nieuchylonych aktów wykonawczych w 2017 r. prezes URE zobligowany jest przeprowadzić 14 aukcji. W tym roku – w aktualnym stanie prawnym – aukcje winny zostać ogłoszone i przeprowadzone, zgodnie z treścią obowiązujących przepisów – tłumaczy regulator. Zaznacza przy tym, że nie uczestniczy w procesie notyfikacji ani nie otrzymał oficjalnych informacji na temat zobowiązań strony polskiej związanych z terminem przeprowadzania aukcji.”

Nowelizacja ustawy o OZE wciąż znajduje się na etapie konsultacji. Termin prac legislacyjnych określono na IV kwartał roku. Sprawę dodatkowo komplikują dwie skargi złożone w Brukseli przez polskich przedsiębiorców odnoszące się do systemu wsparcia OZE w Polsce.

Źródło: http://www.rp.pl/Energianews/309129842-Znow-poslizg-notyfikacji-wsparcia-ekoelektrowni.html#ap-1

 

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE