W Bądkach w województwie pomorskim powstanie nowa biogazownia. Projekt Warmińskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o. o. zostanie zrealizowany dzięki wsparciu NFOŚiGW. Finał inwestycji zapowiadany jest na wrzesień 2024 r.

Reklama

Biogazownia w Bądkach

Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o. o. zrealizują dwa projekty. Pierwszy pn. „Budowa biogazowni rolniczej o mocy 0,499 MW wraz z układem wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej” oraz drugi „Budowa układu trigeneracyjnego z amoniakalnym chillerem absorpcyjnym o mocy 0,999 MW”.

Budowa biogazowni została wsparta przez NFOŚ kwotą w wysokości 9 mln zł. Łącznie oba przedsięwzięcia będą kosztowały ok. 18,8 mln zł. i zostaną zrealizowane do września 2024 r. Inwestycje pozwolą uzyskać istotne efekty ekologiczne. Wśród nich: zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (o 29 535,21 GJ/rok) oraz zmniejszenie emisji COdo atmosfery (o 15 642,17 ton/rok).


Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce


Biogaz z odpadów roślinnych

Dzięki wykorzystaniu biogazu oraz gazu ziemnego nowe instalacje wniosą potencjał wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji. Zakład w Kwidzyniu będzie produkował w ten sposób także chłód. Wykorzystywane po części paliwo biogazowe w zakładzie w Bądkach uzyskiwane będzie z odpadów zielonych m.in. rdzeni i kolb kukurydzianych oraz pozostałości warzyw.

Budowa biogazowni rolniczej wraz z agregatem kogeneracyjnym w układzie kontenerowym (o mocy elektrycznej 0,499 MWe i mocy cieplnej 0,530 MWt) zasilanej biogazem, poprawi gospodarkę energetyczną przedsiębiorstwa – umożliwi wykorzystanie bioodpadów oraz wody recyrkulacyjnej, pochodzących z zakładu  i wykorzystanie ich do produkcji ekologicznego biopaliwa (w całości na potrzeby własne zakładu). Biogaz zostanie skierowany do układu kogeneracji, gdzie zostanie wytworzona energia elektryczna oraz energia cieplna. Inwestycja, która będzie kosztować ok. 11 mln zł, zostanie zrealizowana w miejscowości Bądki, w woj. pomorskim.


Zarejestruj się na VII Kongres Biogazu


1 773 tys. m3 biogazu rocznie

Planowana produkcja biogazu ma przynosić rocznie ok. 1 773 tys. m3 tego paliwa. Wytworzona w biogazowni energia elektryczna (sprzedawana w reżimach dopłat gwarantowanych) będzie zasilać sieć średniego napięcia operatora sieci dystrybucyjnej ENERGA. Z kolei wytworzone w biogazowni ciepło wykorzystane zostanie na potrzeby własne zakładu. Przewiduje się, że jego 30% zostanie zużyte do wytwarzania biogazu (utrzymanie stałej temperatury procesu technologicznego fermentacji), a pozostałe 70% na potrzeby suszenia warzyw lub owoców na  taśmowej  suszarni.

Biogazownia a bezpieczeństwo energetyczne

Realizacja pierwszego z projektów – biogazowni – przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego przedsiębiorstwa oraz do zmniejszenia przez nie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez częściowe zastąpienie wysokoemisyjnych jednostek wytwórczych (obecnie wykorzystywanych do produkcji energii) wysokosprawną technologią zasilaną biogazem. Drugie z przedsięwzięć wniesie podobne rezultaty – poprzez zamianę wysokoemisyjnych jednostek wytwórczych (aktualnie produkujących energię cieplną) na wysokosprawną technologię zasilaną paliwem niskoemisyjnym. Sprzyjać będzie również minimalizacji strat na przesyle energii elektrycznej.

Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło: NFOŚiGW

zdjęcie poglądowe

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE