Prawie 304 mln zł unijnego dofinansowania przeznaczone zostaną na wysokosprawną kogenerację. Środki z NFOŚiGW pozwolą zrealizować takie projekty jak m.in. budowa elektrociepłowni na biomasę w Runowie Pomorskim, biomasowego bloku energetycznego w Lublinie czy biogazowni rolniczych w miejscowościach Lutol, Iłówiec Wielki i in.

NFOŚiGW poinformował, że  wsparcie w wysokości prawie 304 mln złotych otrzyma 41 przedsięwzięć na rozwój wysokosprawnej kogeneracji. Całkowity koszt projektów to niemal 816 mln zł.

Reklama

Wszystko, co musisz wiedzieć o biomasie. Kliknij i sprawdź!


Wysoko sprawna kogeneracja to technologia stosowana w energetyce, która sprzyja ograniczaniu zużycia paliw do produkcji energii, a jednocześnie pozwala uzyskać jej więcej, przy jednoczesnym minimalizowaniu emisji gazów.

Efektem zawartych umów będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o prawie 3 mln GJ/rok oraz szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o ponad 740 tys. ton równoważnika CO2.

Projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii

Zastosowanie biomasy w procesach wysokosprawnej kogeneracji zostało uwzględnione w przedsięwzięciach 9 beneficjentów, m.in. firmy Biomasa Partner Group Sp. z o.o. Jest ona producentem i dostawcą pelletu drzewnego, brykietu drzewnego, surowca do produkcji pelletu oraz biomasy drzewnej na cele energetyczne, a teraz realizuje inwestycję pn. „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą w Runowie Pomorskim”.

Głównym celem projektu jest uruchomienie instalacji produkującej energię elektryczną i cieplną w technologii wysokosprawnej kogeneracji z odnawialnych źródeł energii. Zakłada on zainstalowanie urządzeń o mocy elektrycznej 1,0 MWel i cieplnej 4,15 MWth. Efektem ekologicznym będzie szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 25 930,22 Mg/rok CO2, oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – 35 282,7 GJ/rok. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej z OZE wyniesie 1,0 MWe, zaś energii cieplnej z OZE – 4,15 MWt.

Dofinansowanie inwestycji w formie dotacji NFOŚiGW to 14 860 186,25 zł, przy całkowitym koszcie inwestycji równym 29 529 840,00 zł.

Tego typu systemy wysokosprawnej kogeneracji uruchomią także następujące podmioty:

Lp. Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu
1 Megatem EC-Lublin Sp. z o.o. Budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą w MEGATEM EC-LUBLIN Sp. z o.o.
2 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie Modernizacja istniejącej ciepłowni poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa)
3 SYLVA Sp. z o.o. Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą w firmie SYLVA Sp. z o.o. w Wiele w pomorskim.
4 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sieradzu Budowa modułu kogeneracyjnego o mocy 0,9 MWe i 1,1 MWt wspomagającego pracę ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu
5 „GALAAUTO” Sp. z o.o. Budowa biogazowni rolniczej o mocy do 500 kW w miejscowości Dzikowiec
6 Bioenergia Dzikowiec Sp. z o.o. Budowa biogazowni rolniczej o mocy do 500 kW
7 Fermy Trzody „Pol-Ferm”

Sp. z o.o.

Budowa biogazowni rolniczej o mocy 0,499 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Lutol
8 METROPOLIS Energia II

Sp. z o.o.

Budowa biogazowni o mocy do 500 kWe w Iłówcu Wielkim

 

NFOŚiGW na projekty wykorzystujące gaz ziemny

Na rozwiązania technologiczne w zakresie wysokosprawnej kogeneracji związane z wykorzystaniem gazu ziemnego zdecydowało się 32 beneficjentów, m.in. Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Skierniewicach, która realizuje inwestycję pn. „Rozbudowa EC Sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych”. Przedmiotem inwestycji jest budowa przy Ciepłowni Miejskiej w Skierniewicach, wykorzystującej obecnie węgiel kamienny, układu kogeneracyjnego opartego na spalaniu gazu ziemnego, którego zadaniem będzie wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji.


Wszystko, co musisz wiedzieć o biogazie. Kliknij i sprawdź!


Realizacja projektu zakłada zainstalowanie czterech agregatów kogeneracyjne wyposażonych w silniki gazowe z generatorami prądu zmiennego i układami odzysku ciepła o mocy ok. 2 MWe i ok. 2 MWt każdy. Wśród efektów ekologicznych znajdzie się szacowny roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 52 298,4 Mg/rok CO2 i zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – 136 102 GJ/rok. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji wyniesie 7,9 MWe, a energii cieplnej – 7,5 MWt.

NFOŚiGW zaakceptował wsparcie w formie dotacji w wysokości 14 904 183,77 zł. Koszt całkowity przedsięwzięcia to 35 486 669,24 zł.

Systemy wysokosprawnej kogeneracji gazowej uruchomią jeszcze następujące podmioty:

Lp. Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu
1 POLMLEK Raciąż Sp. z o.o. Budowa kogeneracji gazowej o mocy 0,99 MWe w Zakładzie POLMLEK w Raciążu
2 Cedrob S.A. Instalacja kogeneracyjna o mocy 0,8 MW w miejscowości Ujazdówek
3 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy OSM Piątnica – kogeneracja 3,0 MW w Ostrołęce
4 Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL” w Grajewie SM Mlekpol – kogeneracja 1,315 MW w Zambrowie
5 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

w Chełmie

Budowa nowego układu wysokosprawnej kogeneracji na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej w Chełmie
6 Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. Budowa wysokosprawnego bloku kogeneracji na potrzeby systemu ciepłowniczego Ostrowa Wielkopolskiego i Klastra Energii „Ostrowski Rynek Energetyczny”
7 POLMLEK Sp. z o.o. Budowa kogeneracji gazowej o mocy 0,99 MWe w Zakładzie POLMLEK w Lidzbarku Warmińskim
8 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie

Sp. z o.o.

Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie sp. z o.o. poprzez budowę instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji
9 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

w Radzyniu Podlaskim

„Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w celu zwiększenia jego efektywności – budowa elektrociepłowni gazowej w Radzyniu Podlaskim”
10 Zakłady Drobiarskie w Stasinie Sp. z o.o. Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy 1 MW w Zakładzie Drobiarskim w Stasinie Sp. z o.o.
11 Veolia Energia Poznań S.A. Budowa układu kogeneracji na terenie zakładu Volkswagen przy ul. 28 Czerwca 1956 r. w Poznaniu
12 Rozsada Polska Sp. z o.o. Spółka komandytowa Budowa układu dwóch jednostek kogeneracji gazu ziemnego do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła na działce nr 45 w obrębie Kisiele
13 POLMLEK Grudziądz Sp. z o.o. Budowa kogeneracji gazowej o mocy 0,99 MWe w Zakładzie POLMLEK w Grudziądzu
14 Gaselle Sp. z o.o. Budowa nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w miejscowości Lidzbark Warmiński w województwie warmińsko-mazurskim.
15 ECO Kogeneracja Sp. z o.o. Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Opolu
16 ESV WISŁOSAN Sp. z o.o. Instalacja wysokosprawnej kogeneracji na terenie zakładu ESV Wisłosan
17 AMICA S.A. Budowa kogeneracji gazowej o mocy 0,999 MWe w zakładzie AMICA S.A.
18 Grupa Agrocentrum Sp. z o.o. Budowa kogeneracji gazowej o mocy 2 MWe w Grajewie
19 Gobarto S.A. Instalacja trigeneracyjna o mocy 0,999 MW w miejscowości Grąbkowo
20 FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o. Budowa układu kogeneracyjnego w zakładzie produkcyjnym FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o. w Chełmnie
21 Veolia Południe Sp. z o.o. Budowa agregatu wysokosprawnej kogeneracji o mocy 358 kWt oraz 245 kWe w ramach kotłowni w Kluczach
22 WABCO Polska Sp. z o.o. Budowa układu trigeneracji w przedsiębiorstwie WABCO Polska Sp. z o.o.
23 Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „PEC” Sp. z o.o. Budowa systemu wysokosprawnej kogeneracji na terenie ciepłowni należącej do Pruszczańskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego przy ul. 24 marca 5, 83-000 Pruszcz Gdański, działka nr: 3/44 w Pruszczu Gdańskim
24 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy „Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Dębicy”
25 Veolia Energia Łódź S.A. Budowa nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w miejscowości Łódź ul. Przybyszewskiego 211 w województwie łódzkim.
26 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brodnicy Budowa Systemu Kogeneracyjnego dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brodnicy.
27 Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o. o. Budowa źródła kogeneracyjnego KR-Zachód w Pile
28 Zakłady Mleczarskie „LAKTOPOL-A” Sp. z o.o. Budowa układu trigeneracyjnego o mocy 0,999 MWe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
29 Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk Sp. z o.o. Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji dla kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Redzikowie
30 Promet-Plast sc Elżbieta Jeżewska Andrzej Jeżewski Budowa jednostki wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1,2 MW.
31 Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

w Oleśnicy

Budowa jednostki wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w miejscowości Oleśnica.

 

Dofinansowanie wymienionych wyżej przedsięwzięć umożliwia I oś priorytetowa POIiŚ 2014-2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki, działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej Kogeneracji.

Umowy zostały zawarte w IV kwartale 2019 r. Całkowity koszt projektów wyniesie prawie 816 mln zł.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Całe wydanie znajdziesz też tutaj. Dlatego kliknij!

Źródło: NFOŚiGW
Zdjęcie: BMG, PUGK Nidzica
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE