Największa liczba funkcjonujących w Polsce instalacji to biogazowe o mocach powyżej 750 kWe. Wpływa na to niższy jednostkowy koszt budowy (przypadający na 1 kW mocy) dużych instalacji w stosunku do biogazowni o niższych mocach. Powoduje to również konieczność zapewnienia dostaw dużych ilości surowca (substratu) do procesu technologicznego, co może mieć kluczowe znaczenie dla rentowności całej inwestycji.

W związku z tym, kluczowe znaczenie ma rozeznanie lokalnego rynku substratów już na etapie planowania inwestycji. Szczególnie ważny jest również dostęp do surowców dodatkowych lub awaryjnych, które będą mogły być wykorzystane w procesie fermentacji w zastępstwie surowca głównego, co ograniczy ryzyko zatrzymania pracy instalacji.

Reklama

Przykładem może być tutaj sytuacja, w której ze względu na wzrost ceny kiszonki z kukurydzy, która jest jednym z najczęściej wykorzystywanych materiałów wsadowych w Europie Środkowo-Wschodniej, biogazownie nie miały możliwości zastosowania substratów alternatywnych. Spowodowało to zmniejszenie ilości produkowanego biogazu i wiążące się z tym obniżenie przychodów, a w najgorszych przypadkach nawet bankructwo całej inwestycji.


Sprawdź: W USA produkują biometan z hodowli krów


Na polskim rynku biogazu, duże znaczenie ma wykorzystanie materiałów odpadowych z przemysłu rolno-spożywczego, które mogą stanowić dobrej jakości substrat w procesie fermentacji. Zauważalny wzrost ich wielokierunkowego wykorzystania spowodowany jest działaniami, mającymi na celu ograniczenie składowania tego rodzaju materiałów organicznych na składowiskach odpadów oraz ich niekontrolowanego rozkładu. Wyróżnia się trzy główne kategorie odpadów z sektora rolno-spożywczego:

  • odpady wytwarzane z bezpośredniej produkcji rolnej oraz resztki pożniwne,
  • odpady z produkcji zwierzęcej (obornik i gnojowica),
  • odpady żywnościowe.

Jednym z najczęściej stosowanych w Europie oraz Polsce substratów biogazowych jest gnojowica, która stanowi mieszaninę kału i moczu zwierzęcego (najczęściej bydlęcego bądź świńskiego) oraz wody pochodzącej z mycia stanowisk i pojenia. Powstaje ona w wyniku stosowania bezściółkowych systemów chowu zwierząt. Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Polsce, w procesie fermentacji metanowej wykorzystywane jest rocznie blisko 760 tys. t tego surowca.

Najlepsze substratydo biogazowni

W instalacjach biogazowych, powstających głównie przy gospodarstwach wyspecjalizowanych w hodowli bydła lub trzody chlewnej, gnojowica stanowi dobrej jakości materiał rozcieńczający wsad (składający się głównie z materiałów roślinnych).

Produkcja dużej ilości odpadów spożywczych stanowi jeden z najważniejszych problemów współczesnego świata (w tym m.in. Polski). Badania naukowe wykazują, że duża część (między 1/3 a 1/2) światowej produkcji żywności nie jest wykorzystywana. Konsekwencją tego są negatywne skutki w całym łańcuchu dostaw żywności. Dodatkowo nieprawidłowa gospodarka tego rodzaju odpadami może przyczynić się do pogarszania stanu środowiska kraju.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. Sprawdź poniżej:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Tekst: Kamil Kozłowski, Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE