Ministerstwo Energii ogłosiło, że finalizowane są prace nad mechanizmem wsparcia dla kogeneracji, który ma wejść w życie już z początkiem 2019 r. Nowy system aukcyjny zastąpi obowiązujący do końca tego roku system tzw. żółtych certyfikatów.

– Rozwój kogeneracji w polskich miastach bezpośrednio wpłynie na jakość dostarczanego ciepła. W konsekwencji to  dobra droga do czystszego powietrza – deklaruje wiceminister energii Tomasz Dąbrowski.

Jego zdaniem nowy mechanizm wsparcia dla energii z wysokosprawnej  kogeneracji ma zapewnić stymulowanie budowy nowych  jednostek i utrzymanie produkcji energii w już istniejących.

Reklama

– Jednym z celów wdrożenia nowego mechanizmu jest  konieczność poprawy jakości powietrza w miastach, która może zostać zapewniona poprzez rozwój ciepłownictwa systemowego opartego na jak najmniej emisyjnych źródłach – zaznaczył Tomasz Dąbrowski, dodając również, że ta  kwestia ma istotne znaczenie dla samorządów, do których należy większość aktywów ciepłowniczych, w szczególności w małych miejscowościach.

Minister Dąbrowski odwołał się także do projektu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej    kogeneracji, która przewiduje możliwość budowy w wyniku wygrania aukcji oraz naborów przewidzianych na lata  2019-2028 ponad 5 GW mocy wytwórczych kogeneracji.

– W połączeniu  ze skutecznym wydatkowaniem środków krajowych i unijnych na budowę i modernizację sieci ciepłowniczych oraz przyłączaniem do nich  nowych odbiorców  można spodziewać się faktycznej poprawy jakości powietrza w miastach – mówił.

Najwięcej dla nowych i modernizowanych Nowy system największe wsparcie ma zagwarantować jednostkom nowym  bądź takim, które posiadają decyzję o modernizacji, z której „nie będą się już mogły wycofać”, z progami 25 i 50 proc. kosztów na nową jednostkę kogeneracyjną, od których będzie zależała długość wsparcia – odpowiednio 7 i 15 lat.

Założono ponadto, że wszystkie jednostki kogeneracyjne będą umieszczone w jednym koszyku, a minister energii  określi wartości referencyjne (paliwa stałe, paliwa gazowe, biomasa i inne). W aukcjach 5 proc. wolumenu będzie dostępne dla źródeł zagranicznych.

W myśl nowego systemu wsparcie obejmie cztery rodzaje instalacji wysokosprawnej kogeneracji:

  • istniejących i  zmodernizowanych jednostek kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej 1-50 MW) oraz małych jednostek  kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW);
  • nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek  kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej 1-50 MW);
  • nowych i znacznie modernizowanych jednostek  kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 50 MW), a także istniejących i zmodernizowanych jednostek kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 50 MW).

Jednostki powyżej 300 MWe będą notyfikowane indywidualnie przez Komisję Europejską. W aukcji będzie musiało   wziąć udział przynajmniej trzech uczestników. Jeśli wolumen będzie równy lub mniejszy od założeń, to próg wsparcia  wyniesie 80 proc., tak aby było ono efektywne. Każda z aukcji posiadać będzie oferowany wolumen i cenę  za 1 MWh.Ograniczeniem będzie wolumen oraz wartość energii możliwej do zakontraktowania w aukcji.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. W internecie za darmo!

Tekst: Rafał Wąsowicz

Zdjęcie: Shutterstock

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE