Mikroelementy są jonami metali, które znajdują się w masie fermentacyjnej, a dostarczane są na bieżąco z substratami lub wprowadzane w celowy sposób przez operatora.

Do najważniejszych należą: nikiel, kobalt, selen, molibden, mangan, cynk, żelazo oraz miedź. Są elementami niezbędnymi do uzyskania aktywności katalitycznej enzymów produkowanych przez bakterie, które są odpowiedzialne za przekształcanie związków organicznych do biogazu.

Reklama

Chcąc zachować optymalną wydajność produkcji biogazu i stabilny proces fermentacji należy systematycznie kontrolować ich stężenie (co 4-6 m-cy), a w razie konieczności suplementować.

Zalety stosowania mikroelementów

  • Ogólna poprawa stabilności procesu fermentacji i jakości biogazu (wzrost stężenia CH4);
  • Zwiększenie odporności instalacji na okresowe przeciążenia w związku z szybką zmianą ilości i rodzajów substratów, dot. głównie instalacji bazujących na odpadach;
  • Stabilna produkcja biogazu w instalacjach pracujących na mo nosubstratach (np. surowce roślinne) oraz instalacjach „przeazotowanych” (azot amonowy > 5000 mg/l);
  • Możliwość produkcji biogazu w fermentorach o krótkim HRT;

Przyspieszanie rozruchu biologicznego lub przywrócenie prawidłowej produkcji biogazu po załamaniu procesu fermentacji.

Jak stosować?

W zależności od potrzeb mogą to być preparaty jedno lub wieloskładnikowe w postaci płynnej lub stałej. Tego typu produkty można stosować w sposób regularny lub doraźnie w celu szybkiego uzupełnienia niedoboru. Jeżeli występuje deficyt któregoś z pierwiastków wówczas ich zastosowanie poprawia wydajność produkcji gazu o kilka do kilkunastu procent z tego samego wsadu (w zależności od indywidualnej sytuacji). Dodatkowo, stabilizuje proces powodując, że bakterie są w stanie zaadoptować się do zmiennego strumienia surowców oraz większych obciążeń ładunkiem substancji organicznych, gdyż mają optymalne warunki do rozwoju. Na grafie przedstawiono tok postępowania w zakresie doboru i stosowania mikroelementów.

Firma BIO-INDUSTRY od lat zajmuje się wsparciem technologicznym oraz dostawą mikroelementów do polskich biogazowni. Produkty sprawdziły się już niejednokrotnie w rozruchach biologicznych, optymalizacji produkcji biogazu, jak i szybkim przywróceniu pełnej wydajności instalacji po załamaniu procesu biotechnologicznego. W związku faktem, że zajmujemy się obsługą technologiczną biogazowni kompleksowo, zawsze dobór i dawki preparatu poprzedzone są wstępną analizą technologiczną oraz dodatkowymi wytycznymi, co należy wykonać, aby osiągnąć optymalne wyniki produkcyjne.

Paweł Karwat
BIO-INDUSTRY

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Magazyn Biomasa! W internecie za darmo:

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE