Wykorzystanie biogazu do produkcji energii przynosi wiele korzyści dla użytkowników (tania produkcja ciepła i energii elektrycznej, odgazowanie odchodów zwierzęcych, eliminacja fetoru, produkcja naturalnego nawozu), oraz dla naszego naturalnego środowiska.

Warsztaty biogazowe

Reklama

Czas na biogaz

Mikrobiogazownie mogą rozwiązać problem z odpadami organicznymi (odchody zwierząt, odpady bio z gospodarstw domowych, trawa i ścinki zielone, osady pościekowe z oczyszczalni ścieków, odpady organiczne w zakładach przetwórczych itp.) i wydzielającym się w czasie ich rozkładu naturalnym biometanem, który trafia do atmosfery. Biometan jest gazem, którego emisja ma 23 razy większy negatywny wpływ na efekt cieplarniany od emisji CO2.

Należy podkreślić, że naturalny biogaz to jedyne na świecie paliwo, którego spalanie przy wytwarzaniu ciepła lub energii elektrycznej powoduje redukcję emisji gazów cieplarnianych: nie OGRANICZENIE, lecz REDUKCJĘ.

Sprawdź również: Biogazownia rolnicza – od czego zacząć?

Spalając naturalny biogaz w silniku 100 kW (średnia moc silnika samochodu osobowego) w ciągu roku zredukujemy emisję gazów cieplarnianych o ok. 4000 ton równoważnego CO2 produkując w tym czasie ok 250 MWh (moc prądnicy ok. 30 kWel) energii elektrycznej i ok. 300 MWh ciepła. Dla porównania instalacja PV o mocy 30 kW spowoduje ograniczenie emisji CO2 tylko o 24 tony/rok (180 razy mniej!). Dodatkową, bardzo ważną zaletą, jest otrzymany po odgazowaniu odpadów organicznych poferment, czyli pełnowartościowy i naturalny nawóz, który można używać do nawożenia pól uprawnych w miejsce nawozów sztucznych.

Firma eGIE Sp. z o.o. Opole od 12 lat prowadzi badania związane z efektywnym wykorzystaniem biogazu w mikrobiogazowniach. W 2016 r. eGIE zbudowała prototypową instalację takiej biogazowni na ternie fermy krów w Urbanowicach, gdzie prowadziliśmy badania i testy. Od maja 2021 mikrobiogazownia zostanie włączona do pracy ciągłej.

Polecamy także: Dlaczego warto inwestować w sektorze biogazu i biometanu?

Firma otrzymała dotację z PARP w ramach programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” Norweski Mechanizm Finansowy na wdrożenie do seryjnej produkcji podobnych mikrobiogazowni. Uruchomienie produkcji seryjnej planowane jest na rok 2022. Docelowa produkcja roczna planowana jest na 120 szt. mikrobiogazowni. Mikrobiogazownie mogą być wyposażone w układ kogeneracyjny o mocach od 10 do 50 kWel lub w kaskadach do 150 kWel.

Nasza mikrobiogazownia posiada następujące walory:

 • jest dostosowana do naturalnych substratów dostępnych w danym gospodarstwie (zakładzie), bez konieczności pozyskiwania ich z zewnątrz z celowych upraw energetycznych,
 • zastosowana technologia umożliwia wykorzystanie szerokiej grupy substratów/pozostałości z produkcji rolnej (zarówno z hodowli jak i z upraw), ale także z innych odpadów organicznych (osady pościekowe, odpady komunalne, z produkcji mleka, warzyw i owoców itp.),
 • jest mobilna i ma prostą konstrukcję,
 • przygotowanie i podawanie substratu do komory fermentacyjnej odbywa się automatycznie,
 • prowadzenie, kontrola procesów i urządzeń, alarmy realizowane są w czasie rzeczywistym on-line, z wykorzystaniem Internetu,
 • zastosowano kogenerator małej mocy (10/20/50 kWel) własnej produkcji,
 • posiada układ oczyszczania, uzdatniania i stabilizacji ciśnienia biogazu,
 • ma możliwość wykorzystania biogazu do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej lub tylko ciepła (kocioł na biogaz),
 • bardzo niski koszt serwisu kogeneratora,
 • uzyskiwany poferment ma właściwości pełnowartościowego naturalnego nawozu,
 • ma możliwość pracy wyspowej gospodarstw (off grid), bez podłączenia do sieci energetycznej (niezależne zasilanie energetyczne gospodarstwa).

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. Sprawdź poniżej:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Andrzej Jurkiewicz
Zdjęcie: pixabay.com
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE