Na terenie Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Dłoń w Wielkopolsce otwarto dziś mikrobiogazownię. Instalacja będzie wykorzystywała rocznie do 2,5 tys. ton pozyskanego od 200 krów obornika, dzięki czemu wyprodukuje do 180 000 m3 biogazu. Wykonawcą instalacji jest firma Naturalna Energia.plus.

Reklama

Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Dłoń

Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Dłoń zlokalizowane w gminie Miejska Górka należy do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Tu 10 hektarów gruntów pozostaje do dyspozycji naukowców, którzy prowadzą badania m.in. z zakresu hodowli i użytkowania bydła. Dziś na terenie RGD otwarto mikrobiogazownię, która pozwoli na wygenerowanie na bazie biogazu do 320 000 kWh energii elektrycznej i 550 000 kWh ciepła.

Mikrobiogazownia na terenie RGD Dłoń

Mikrobiogazownia JallaGaz 4 Plus produkcji METHANIA jest urządzeniem przeznaczonym do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła na bazie biogazu generowanego z przeprowadzonej fermentacji metanowej organicznych materiałów suchych. W tym wypadku materiał suchy to masa organiczna o zawartości całkowitej suchej masy powyżej 20%. Ten kompleks urządzeń dedykowany jest przede wszystkim do zagospodarowania uciążliwych pozostałości działalności rolniczej, takich jak obornik pochodzący z hodowli bydła lub tzw. odpadki zielone z upraw (liście i łodygi kukurydzy) i z przetwórstwa owocowo-warzywnego. W przypadku Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Dłoń wykorzystywany jest jeden substrat w postaci obornika bydła mlecznego.

mikrobiogazownia Dłoń

Materiał fermentujący – obornik poddawany jest procesowi fermentacji przez okres 28 dni, przy czym w każdym z czterech kontenerów fermentacyjnych zachodzi inna faza procesu. Wynika to z tygodniowej kolejności załadunku i rozładunku poszczególnych fermentatorów już w fazie rozruchu. Obornik po przejściu procesu fermentacji nadal zachowuje bardzo wysokie parametry nawozowe i w dużym stopniu pozbawiony jest nieprzyjemnych zapachów.

Wielkość mikrobiogazowni JallaGaz 4 Plus jest dopasowana do wielkości i typu gospodarstwa, tak aby zagospodarowaniu uległ cały obornik będący w dyspozycji Inwestora. Mikrobiogazownia zainstalowana w RGD Dłoń będzie wykorzystywała do 2,5 tys. ton obornika na rok. Na tej bazie wytworzy do 180 000 m3 biogazu, co pozwoli na wygenerowanie do 320 000 kWh energii elektrycznej i 550 000 kWh ciepła.


Zarejestruj się na Kongres Biogazu


Fermentacja sucha perkolacyjna

Mikrobiogazownia JallaGaz 4 Plus zapewnia przeprowadzenie tzw. fermentacji suchej perkolacyjnej. Proces ten polega na fermentacji masy organicznej o zawartości suchej masy pow. 20%, w środowisku beztlenowym, w szczelnie zamkniętych 4 kontenerach fermentacyjnych. W tych fermentatorach masa organiczna jest w sposób ciągły przepłukiwana perkolatem.

Perkolat to jest ciecz, będąca mieszaniną gnojowicy, wody i pozostałości materii fermentującej. Poprzez cyrkulacyjny obieg perkolatu dostarczane są do materiału fermentującego stale rozwijane kultury bakterii metanowych. Perkolat gromadzony jest w dedykowanym zbiorniku, gdzie jest podgrzewany do temperatury do 45 oC, co zapewnia zachowanie w kontenerach fermentacyjnych warunków odpowiednich do fermentacji mezofilnej.

Wytwarzany w ten sposób biogaz gromadzony jest w elastycznym zbiorniku, który w celach bezpieczeństwa jest zamknięty w odrębnym kontenerze. Zgromadzony biogaz jest sukcesywnie spalany w dwóch równolegle pracujących układach kogeneracyjnych o łącznej mocy 40 kWe i 80 kWth. – także ulokowanych w odrębnym kontenerze technicznym.

Całością pracy mikrobiogazowni steruje dedykowany układ sterowniczy i kontrolno-pomiarowy, monitorujący w trybie on-line pracę całej instalacji. Najważniejsze, wykorzystywane elementy mikrobiogazowni, takie jak układ kogeneratorów i układ sterowniczy są produktami światowych marek: odpowiednio Toyota i SIEMENS.

Energia elektryczna i ciepło z biogazu

Mikrobiogazownia przyłączona jest do sieci elektroenergetycznej (instalacja on-grid) w punkcie niskiego napięcia. Dzięki temu energia elektryczna będzie w pierwszej kolejności wykorzystywana na potrzeby własne RGD Dłoń, a nadwyżki będą przekazywane do sieci elektroenergetycznej i odsprzedawane w taryfie FIT. Ciepło wytwarzane w układzie kogeneracyjnym jest przekazywane ciepłociągiem do głównego węzła cieplnego obiektów gospodarstwa i poprzez bufor ciepła wspomaga pracę instalacji grzewczej.

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE