Zrównoważone wytwarzanie energii z wykorzystaniem biomasy stanowi obecnie popularny trend ze względu na jej neutralność dotyczącą emisji CO2.

Zintegrowane systemy odzyskiwania ciepła generują cenną energię z gazów spalinowych i zwiększają wydajność  całego systemu. Ponadto zastosowanie najnowszych technologii filtracyjnych gwarantuje przestrzeganie nawet najsurowszych, dopuszczalnych wartości. Nowoczesne technologie oczyszczania gazów spalinowych tym sposobem, w znacznym stopniu przyczyniają się do utrzymania czystego środowiska.

Reklama

ercs – Energy Recovery & Cleaning System

W systemach odzysku ciepła ercs firmy Scheuch ciepło jest odzyskiwane z gazów spalinowych systemu kotłowego, które normalnie są odprowadzane do komina i w związku z tym są tracone. Systemy te umożliwiają odzyskanie do 30% mocy kotła. Dzięki zastosowaniu instalacji kondensacji spalin, można zwiększyć wydajność elektrowni biomasowych lub osiągnąć taką samą produkcję energii przy 25% oszczędności paliwa. Oznacza to stałą redukcję kosztów produkcji ciepła dla użytkownika.

Schemat przepływu dla systemu filtrów spalin oraz kondensacji spalin wraz z pompą ciepła

Już w roku 1996 oddano do użytku pierwszą instalację kondensacji spalin Scheuch w celu odzysku ciepła. W międzyczasie powstało ponad 180 systemów odzyskiwania ciepła, dla kotłów o mocy od 2MW do 100MW. Kompaktowe instalacje ercs można również łatwo zamontować w istniejących instalacjach kogeneracyjnych na biomasę, niezależnie od tego, czy stosowane są filtry workowe czy elektrofiltry.

Wysoka niezawodność działania

Zastosowanie wysokowydajnych wymienników ciepła w postaci wiązki rur z wysokiej jakości stali nierdzewnej,  gwarantuje wysoką niezawodność działania przy niskich kosztach eksploatacji. System oferuje niskie straty ciśnienia zarówno po stronie spalin, jak i wody grzewczej. Dzięki temu, w porównaniu do konwencjonalnych systemów płuczek, koszty eksploatacji elektrycznej są niższe o ponad 50%.

System ercs oferuje operatorowi możliwość odbioru ciepła nawet przy suchym paliwie i wysokich temperaturach powrotu z sieci. System po prostu automatycznie przełącza się na pracę ekonomizera. Konwencjonalne płuczki nie mogą być eksploatowane w takich warunkach lub muszą zostać wyłączone (patrz rysunek Moc grzewcza).

Elastyczne wykorzystanie ciepła

Kolejną zaletą jest elastyczne wykorzystanie ciepła. Ze względu na różne dostępne koncepcje instalacji, możliwe jest uzyskanie energii cieplnej na różnych poziomach temperatury. Jako jedyny system na rynku, system ercs pozostawia do dyspozycji na przykład część ciepła o temperaturze 85 – 105°C i pozostałą część np. 40 – 65°C. Zmniejszenie zawartości drobnego pyłu w odprowadzanym powietrzu o 30 – 60% stanowi także integralną część systemu Scheuch.

Zwiększenie wydajności dzięki połączeniu z pompą ciepła

Przy wysokich temperaturach powrotu do sieci w sieciach ciepłowniczych eksploatacja systemów kondensacji spalin często wydaje się nieekonomiczna. Scheuch oferuje rozwiązanie w formie połączenia z pompą ciepła. Powrót z sieci podlega chłodzeniu za pomocą pompy ciepła. Dzięki temu spaliny mogą zostać znacznie schłodzone w systemie odzysku ciepła i tym sposobem odzyskać duże ilości ciepła. Są one wprowadzane z powrotem do sieci ciepłowniczej za pośrednictwem pompy ciepła.

Dzięki temu rozwiązaniu nawet przy wysokich temperaturach powrotu odzyskuje się do 30% mocy kotła. Można stosować sprężarkowe pompy ciepła, jak również adsorpcyjne pompy ciepła. Scheuch dysponuje szerokim know-how i posiada już liczne realizacje systemów referencyjnych (patrz wykres Porównanie kosztów eksploatacji energii elektrycznej).

Wieloletnia współpraca z firmą Filtertech w Polsce

Wiedza na temat lokalnego rynku i wymagań klientów pozyskiwana przez lokalnych partnerów, jest niezwykle  ważna. Dzięki naszemu polskiemu partnerowi, firmie Filtertech, jesteśmy w stanie organizować lub koordynować poszczególne pakiety usług, takie jak produkcja, montaż czy serwis na miejscu. Scheuch oferuje „wszystko z jednego źródła” – od doradztwa i planowania projektu, poprzez produkcję, montaż i uruchomienie, po serwisowanie instalacji i pomiary emisji. Zapewnia tym samym terminowość w realizacji usług, niezawodne przestrzeganie gwarantowanych wartości, efektywne zarządzanie projektami bez problemów z instalacją, a także kompetentne wsparcie po oddaniu do użytku. Wszystkie produkty i komponenty są produkowane we własnym zakresie i dlatego podlegają naszym surowym standardom jakości.

Kontakt: Filtertech

  • Filtertech Sp. z o.o. Sp. k.
  • ul. Chemiczna 6,
  • 42-520 Dąbrowa Górnicza,

Osoba do kontaktu: Wojciech Domagalski

  • tel. +48 32 264 86 23, kom: +48 602 494 833
  • e-mail: wd@filtertech.pl
  • www.filtertech.pl

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE