Europejskie Stowarzyszenie Biogazowe wystosowało list otwarty do Parlamentu Europejskiego. Oczekuje, że produkcja biometanu do 2030 będzie corocznie wzrastać, by ostatecznie dojść do poziomu 35 mld m3.

Sygnaturę pod listem złożył szereg reprezentantów łańcucha dostaw biometanu. Wśród nich są producenci, operatorzy infrastruktury gazowej, dostawcy i użytkownicy końcowi.

Reklama

Wzywają, by do Pakietu Dekarbonizacyjnego Rynków Wodoru i Gazu, posłowie komisji ITRE włączyli  cel osiągnięcia produkcji biometanu na poziomie 35 mld m3 do 2030 roku.  Byłoby to zgodne z planem REPowerEU.

Członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Biometanu wskazują, że tylko w ten sposób uda się osiągnąć cele związane z energią i klimatem, które Unia wyznaczyła w planie REPowerEU do 2030 roku. Ponadto w obliczu wojny jest to skuteczny sposób na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców surowców.


Zarejestruj się na warsztaty biometanowe


Postulaty i założenia

  • Osiągnięcie produkcji biometanu na poziomie 35 mld m3 rocznie do 2030 znacząco przyczyniłoby się do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw, zastępując 20% gazu ziemnego importowanego z Rosji do momentu rozpoczęcia wojny. Biometan jako źródło energii ma wszechstronne zastosowanie, można go z powodzeniem wprowadzić do istniejącej  już infrastruktury gazowej i do urządzeń w różnych sektorach (budynki, przemysł, kogeneracja oraz transport). Jego produkcja opiera się na europejskim łańcuchu wartości i nie tworzy nowych zależności w kwestii uzyskiwania istotnych surowców.
  • 35 mld m3 biometanu rocznie do 2030 zredukowałoby emisję gazów cieplarnianych w energetyce (przemysł, budynki i transport), gospodarce odpadami i rolnictwie, dzięki produkcji o obiegu zamkniętym. Dodatkowo, zapewniłoby to znaczący wzrost ilości nawozów organicznych i polepszaczy glebowych, tym samym przyczyniając się do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego.
  • Produkowanie 35 mld m3 biometanu rocznie do 2030 w sposób zrównoważony jest możliwe. Ambitny cel pozostaje zgodny z szacunkami dotyczącymi dostępności surowców. Komisja Europejska przyznała ten fakt, uwzględniając taki priorytet w planie REPowerEU opublikowanym w maju 2022.
  • 35 mld m3 biometanu jako obligatoryjny cel do 2030 przyczyni się do zwiększenia przewidywalności rynków i tym samym większego zaufania wśród inwestorów, co jest niezbędne, aby łańcuch wartości biometanu w pełni wykorzystał swój potencjał.

Europejskie Stowarzyszenie Biogazowe i nie tylko

Wśród sygnatariuszy listu otwartego znaleźli się także członkowie wielu innych instytucji: Gas Infrastructure Europe, COGEN Europe, Stowarzyszenie Europejskiego Przemysłu Ciepłowniczego, Eurogas, AFECOR, Gas Distributors for Sustainability, GEODE, FARECOGAZ, GMobility oraz NGVA Europe.

Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Zdjęcie: archiwum Magazynu Biomasa

Źródło: media.licdn.com

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE