Od wtorku 13 czerwca można wnioskować w Banku Pekao S.A. o kredyt ekologiczny. Mogą ubiegać się o niego firmy, które chcą zwiększyć swoją efektywność energetyczną poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań lub zmianę źródeł energii na bardziej ekologiczne.

Bank zapewnia bezpłatne konsultacje, a także profesjonalne usługi doradztwa unijnego – od opracowania wniosku po rozliczenie projektu. Przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczkę nawet do 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Reklama

Kredyt ekologiczny

Pozyskane środki można przeznaczyć na termomodernizację budynków, zmianę infrastruktury (np. maszyny i urządzenia), a także zakup bądź modernizację instalacji OZE. Kredyt obejmuje takie inicjatywy, jak: zakup środków trwałych, zlecenie robót i nabycie materiałów budowlanych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych pod postacią patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej, opłatę rat z tytuły umowy leasingu, jak również studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne związane z realizowanym projektem. Efektem wprowadzonych zmian musi być ograniczenie zużycia energii o przynajmniej 30% w porównaniu do bieżącego stanu.

– Kredyt ekologiczny to drugi, po kredycie technologicznym, produkt z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) dostępny w naszym banku. Jak wynika z informacji Banku Gospodarstwa Krajowego, polscy przedsiębiorcy chętnie korzystają z preferencyjnego finansowania. Chcemy pomagać właścicielom firm w ubieganiu się o produkty z dofinansowaniem, dlatego uruchomiliśmy bezpłatne konsultacje oraz zaangażowaliśmy profesjonalne firmy doradcze, aby przygotować skuteczny wniosek aplikacyjny – mówi Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A. nadzorująca Pion Bankowości Przedsiębiorstw.


Czytaj również: Polacy inwestują w ekologiczne rozwiązania. Program Mój Prąd bije rekordy popularności


Aż 660 mln złotych do rozdysponowania

Wnioski można składać od 13 czerwca do 17 sierpnia br. O kredyt ekologiczny mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) oraz małe spółki o średniej kapitalizacji (small mid-cap) i spółki o średniej kapitalizacji (mid-cap) prowadzące działalność na terenie Polski. Do rozdysponowania jest aż 660 mln złotych.

Co ważne, w Banku Pekao S.A. firma podlega ocenie zdolności kredytowej na samym początku ubiegania się o premię ekologiczną. Otrzymana od banku promesa jest ważna aż 9 miesięcy. Długi termin ważności pozwoli przedsiębiorcy na spokojne oczekiwanie na wynik konkursu w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Rynek Biogazu i Biometanu

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło: Bank Pekao S.A.

zdjęcie: Pixabay

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE