W rejestrze wytwórców biogazu rolniczego figuruje 106 podmiotów gospodarczych, które produkują biogaz w 123 instalacjach. Danymi dotyczącymi ich funkcjonowania dysponuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który planuje promocję tego typu OZE jeszcze w tym roku.

Przepisy ustawy z 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 481) określają działania Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) w zakresie odnawialnych źródeł energii. Działania te obejmują m.in. monitorowanie produkcji biogazu rolniczego. W ramach powyższych kompetencji, Dyrektor Generalny KOWR jest uprawniony do prowadzenia rejestru wytwórców biogazu rolniczego, przeprowadzania kontroli przedsiębiorców wpisanych do ww. rejestru, a także zbierania informacji rynkowych, ich agregowania i przekazywania ministerstwom odpowiedzialnym za kształtowanie krajowej polityki w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Reklama

Na podstawie przepisów ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, z późn. zm.) działalność gospodarcza w zakresie:

  • wytwarzania biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii innych niż mikroinstalacja biogazu rolniczego,
  • wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacjach innych niż mikroinstalacja,
  • jest działalnością regulowaną, w rozumieniu przepisów ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) i wymaga wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego, prowadzonego przez Dyrektora Generalnego KOWR.

Jednym z zasadniczych warunków wykonywania powyższej działalności jest obowiązek wykorzystywania wyłącznie substratów wymienionych w definicji biogazu rolniczego. Zgodnie z jej brzmieniem biogaz rolniczy to gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych, odpadów lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, lub biomasy roślinnej zebranej z terenów innych niż zaewidencjonowane jako rolne lub leśne, z wyłączeniem biogazu pozyskanego z surowców pochodzących ze składowisk odpadów, a także oczyszczalni ścieków, w tym zakładowych oczyszczalni ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego, w których nie jest prowadzony rozdział ścieków przemysłowych od pozostałych rodzajów osadów i ścieków.


Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce!


Aktualnie w rejestrze wytwórców biogazu rolniczego ujęte są 123 biogazownie rolnicze należące do 106 podmiotów gospodarczych. Najwięcej instalacji zlokalizowano: w województwie warmińsko-mazurskim (17), zachodniopomorskim (15), wielkopolskim (14), pomorskim (11), dolnośląskim (10) i podlaskim (10). Pozostałe biogazownie rolnicze znajdują się w województwach: mazowieckim (9), lubelskim (8), kujawsko-pomorskim (7), łódzkim (7), lubuskim (5), podkarpackim (4), małopolskim (2), świętokrzyskim (1) oraz opolskim (1).

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. Sprawdź poniżej:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE