W dniach 15-16 października w Warszawie odbywa się Kongres Energetyki Słonecznej. Potencjał fotowoltaiki w Polsce, energetyka słoneczna w aukcjach OZE, ceny energii elektrycznej, umowy typu PPA i finansowanie projektów fotowoltaicznych. To główne tematy wydarzenia.

Kongres Energetyki Społecznej, organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki, ma pomóc uczestnikom wzbogacić wiedzę i rozbudować sieć kontaktów biznesowych. Spotkanie jest też okazją do przedstawienia oczekiwań producentów i odbiorców decydentom politycznym.

Reklama

 

Jak utrzymać wzrost mocy instalacji PV

Tegoroczne aukcje dla elektrowni fotowoltaicznych, oczekiwania wobec kolejnych, perspektywy i warunki utrzymania tempa przyrostu mocy, a także przeszkody regulacyjne. Oto główne tematy Kongresu Energetyki Słonecznej.

Według ostatnich danych PSE moc zainstalowana polskich instalacji fotowoltaicznych zbliża się do 1 GW. Takiego tempa wzrostu z 2019 r. nie notowano nigdy wcześniej. Częściowo na pewno jest to efekt kilkuletnich opóźnień. Czy jednak zapowiadana na ten rok aukcja dla PV gwarantuje utrzymanie wysokiego wzrostu? – Żeby nie był to jednorazowy zryw, tylko początek trwałej tendencji, niezbędna jest pewność regulacji i wieloletni plan aukcji i wolumenów w stabilnych segmentach, czyli dużych profesjonalnych instalacjach o mocy ponad 1 MW. – przekonuje Ewa Magiera, prezes Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.

Mimo pełnych optymizmu ostatnich miesięcy w energetyce słonecznej, do usunięcia jest wciąż szereg przeszkód. Przede wszystkim rząd nie zdradza szczegółów dotyczących kolejnych aukcji. To przekłada się na niepewność  w zakresie wolumenów energii i cen referencyjnych, które pojawią się w kolejnych latach. Ponadto, obecnie większe projekty PV nie mogą skutecznie ubiegać się o wsparcie w systemie aukcyjnym. Bezpośrednio konkurują bowiem – w ramach jednego koszyka – ze znacznie tańszą energetyką wiatrową. W efekcie większość wolumenu wsparcia trafia do farm wiatrowych.

Po drugie, zarysowana z grubsza w strategicznych dokumentach ścieżka rozwoju PV już dziś jest nieaktualna. W propozycji Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu założono, że potencjał fotowoltaiki to nieco ponad 600 MW w 2020 r. Już teraz wielkość ta jest przekroczona o ponad połowę. – Sektor docenia, że energetyka słoneczna została uwzględniona w strategicznych planach rozwoju polskiej energetyki. Równolegle do tego, zachęcamy władze do zakładania bardziej ambitnych celów i pełnego wykorzystania potencjału drzemiącego w energetyce słonecznej, która ma stanowić przecież podstawę naszej zielonej energetyki w przyszłości – mówi Ewa Magiera. – Dla utrzymania tempa rozwoju inwestycji fotowoltaiki konieczne jest wskazanie wolumenu aukcyjnego na wysokim poziomie w obu koszykach – dodaje.


O czym jeszcze piszemy w magazynie Zielona gmina? Kliknij i sprawdź!


Po trzecie, powszechnie oczekiwany wzrost cen energii elektrycznej na pewno skłoni odbiorców do poszukiwania tańszych źródeł. Powszechnym na świecie rozwiązaniem są kontrakty typu PPA (Power Purchase Agreement), czyli umowa między wytwórcą a odbiorcą. W Polsce tego typu rozwiązania już się pojawiły w energetyce wiatrowej. Obecne regulacje komplikują jednak tego typu umowy, zwiększając zdecydowanie ich koszty dla stron. Likwidacja barier regulacyjnych to zatem jeden z głównych warunków rozpowszechnienia PPA. Kontrakty takie są podwójnie korzystne. Z jednej strony stymulują powstawanie nowych źródeł. Z drugiej: nie absorbują do tego procesu publicznych pieniędzy w ramach systemu wsparcia.

 

Zielone porozumienie

Sektor fotowoltaiki jest kamieniem węgielnym „europejskiego zielonego porozumienia” (European Green Deal). Tak  napisało europejskie stowarzyszenie fotowoltaiki, Solar Power Europe oraz organizacje narodowe, w tym Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki w liście do ministrów energii państw UE. Jak podkreśla w nim SPE, fotowoltaika wspiera zrównoważony i lokalny wzrost, innowacje oraz wzmacnia konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw dzięki czystej i niedrogiej energii elektrycznej. Do 2030 r. sektor energii słonecznej mógłby wygenerować́ co najmniej 500 tys. miejsc pracy tylko w Europie. Aby wykorzystać́ te możliwości, niezwykle ważne będzie przyjęcie ambitnych Krajowych Planów na rzecz Energii Klimatu – podkreśla SPE. Na lokalne korzyści z rozwijania PV zwraca uwagę także Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki: – Szacujemy, że wskazywany przez Ministerstwo Energii wolumen 8 GW z energii słonecznej do 2030 roku przyniesie pożytki z tytułu dzierżawy gruntów powyżej 3 mld zł, które zasilą nie tylko budżety prywatnych właścicieli, ale także powiatów czy gmin – podkreśla Ewa Magiera.

Europejskie stowarzyszenie zwraca uwagę, że wykorzystanie potencjału energii słonecznej i realizacji celów w zawartych w Krajowych Planach zależy również od implementacji przepisów zawartych w dyrektywach, m.in. powinny zapewnić preferencje dla umów sprzedaży w oparciu o długoterminowe umowy sprzedaży energii, jak również planowanie rozwoju sieci. Kongres Energetyki Słonecznej odbędzie się w Warsaw Plaza Hotel.

To tylko fragment artykułu. Cały znajdziesz w magazynie Zielona gmina. W internecie za darmo!

Całe wydanie znajdziesz też tutaj. Dlatego kliknij!

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE