Biogaz, Biomasa, Kogeneracja – Forum prawa i technologii odbędzie się już w dniach 7-8 grudnia 2017 r. w Zakopanem. Otwarcia dokona Kamil Ptak, Prezes Zarządu w firmie City-Brand Energia Odnawialna, organizatora konferencji, a wśród prelegentów będą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Energii i Ministerstwa Rolnictwa, doradcy gospodarczy, firm inwestycyjnych i producenckich. „Magazyn Biomasa” jest patronem medialnym wydarzenia.

Reklama

Tematyka konferencji obejmie m.in. założenia nowego systemu wsparcia dla kogeneracji po 2018 roku, kształt nowego systemu wsparcia dla kogeneracjipremie referencyjne dla istniejących instalacji, proces prekwalifikacji, koszyki technologiczne, grupujące instalacje o porównywalnych kosztach wytwarzania energii elektrycznej, aukcje dla nowych jednostek kogeneracyjnych, feed-in-premium dla jednostek poniżej 1MW bez względu na rodzaj paliwa i charakterystykę pracy.

Będzie też mowa o głównych założeniach i kierunkach zmian do rozporządzenia wykonawczego do art. 119 Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 478 oraz Dz. U. z 2016 r., poz. 925, 1579 i 1753 wraz z późniejszymi zmianami) dotyczącego dokumentowania biomasy na cele energetyczne, kryteriów zrównoważonego pozyskania oraz zasad certyfikacji biomasy AGRO, o stanie biogazowni rolniczych w Polsce, wg. rejestru prowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, o nowelizacji Ustawy OZE – najważniejsze zmiany dla biomasy i biogazu – Kancelaria Prawna, nowych mechanizmach ustalania opłaty zastępczej OZE, systemie wsparcia dla mikro i małych biogazowni w technologii rolniczej, biogazu pozyskiwanego ze składowisk odpadów lub z oczyszczalni ścieków, o koszykach aukcyjnych i uwierzytelnianiu biomasy agro.

Wśród prelegentów m.in. znajdą się Adam Sarnaszek – Prezes Zarządu w firmie BIOCONTROL Sp. z o.o, Agnieszka Kędziora-Urbanowicz – Kierownik ds. Rozwoju w firmie BIOCONTROL Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu w Polskiej Radzie Pelletu, Marek Marcisz – Specjalista ds. Energetyki w firmie TUV SUD Polska Sp. z o.o., Adam Nocoń – Właściciel firmy, P.W.”BUDMET” Dariusz Nocoń, Adam Nocoń.

Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa w wydarzeniu przede wszystkim: ciepłownie, elektrociepłownie, elektrownie opalane biomasą, jednostki wytwarzające EE w skojarzeniu, oczyszczalnie ścieków, zakłady utylizacji odpadów, szeroko rozumiany przemysł, branżę pelletu, biogazownie, dostawców technologii, producentów biomasy itp.

Konferencja odbędzie się w hotelu TATRA***, najwyżej położonym hotelu w Polsce, usytuowanym w samym sercu polskich Tatr, w malowniczej dzielnicy Cyhrla.

Więcej http://oze.city-brand.pl/wydarzenia/forum-prawa-i-technologii-biogaz-biomasa-kogeneracja/

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE