Jak można efektywnie zagospodarować odpady? Zasadniczym działaniem jest odpowiednia segregacja odpadów, która pozwala na recykling m.in. metali, tworzyw  sztucznych, papieru czy szkła.

Reklama
Tekst: mgr inż. Anna Smurzyńska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Zdjęcia: pixabay.com

Ponadto wiele badań wskazuje również na możliwość efektywnego ich wykorzystania. Jednym z proponowanych  rozwiązań jest produkcja biometanu w biogazowniach oraz paliwa RDF.

Segregacja odpadów

Ponowne wykorzystanie odpadów gromadzonych na składowiskach możliwe jest przede wszystkim dzięki ich  selektywnej zbiórce. Do jej prowadzenia zobowiązani są mieszkańcy domów jednorodzinnych oraz wspólnoty  mieszkaniowe.

Odpadami selektywnie zebranymi mogą być m.in.: papier, szkło, tworzywa sztuczne oraz substancje  biodegradowalne.

Wobec czego, mówiąc o zagospodarowaniu odpadów, jedną z możliwości jest odzysk wybranych substratów prowadzony w ramach recyklingu. Zużyte i odpowiednio segregowane tworzywa poddawane są  rozdrobnieniu na granulaty i dalej wykorzystywane do ponownego przetworzenia. Jednak każdy kolejny cykl odzysku materiału sprawia, że substrat traci swoją jakość i ponownie powstały odpad wymaga ostatecznie odpowiedniego i  bezpiecznego dla środowiska zagospodarowania.

Należy również podkreślić, że o ile metale, papier, szkło i tworzywa sztuczne można poddać recyklingowi, to odpady  organiczne ze względu na szybko zachodzący proces biodegradacji należy poddać wybranym procesom (fermentacja  metanowa, kompostowanie) bez ich długotrwałego składowania.

Odpady organiczne – kompostować czy biogazować?

Znaczną część powstających odpadów stanowią odpady biodegradowalne. Wśród tych odpadów wyróżnia się odpady  powstające na skutek pielęgnacji terenów zielonych (trawy, gałęzie, liście), odpady kuchenne, niespożyta lub  przeterminowana żywność.

Odpady te powstają zarówno w gospodarstwach domowych, ale również w obiektach gastronomicznych czy na  giełdach spożywczych. Ulegają one samoczynnemu rozkładowi zarówno w warunkach tlenowych, jak i beztlenowych,  dlatego należy zadbać o ich właściwe wykorzystanie. Odpady organiczne powstają również w wielu procesach,  których celem jest produkcja żywności i jej przetwarzanie. Wytwarzane są one m.in. w przetwórniach owocowo- warzywnych, mleczarniach czy gorzelniach.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w wydaniu on line:

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE