Specjalistyczne oprogramowanie do symulacji pracy instalacji uzdatniania biogazu różnymi metodami, pozwala na analizę i poznanie tych procesów, co jest niezwykle pomocne przy wyborze wysokoefektywnej, optymalnej metody uzdatniania biogazu. Dzięki wykorzystaniu symulacji komputerowych można dokonać wyboru odpowiedniej technologii oczyszczania biogazu z uwzględnieniem parametrów brzegowych procesu.


Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce!


Branża biogazu i biometanu jest jedną z najbardziej wymagających pod względem technicznym i technologicznym w przemyśle OZE. Stojące przed nią wyzwania związane z budowaniem GOZ i niezależności energetycznej kraju determinują kierunki i metody kształcenia przyszłych kadr do obsługi tych instalacji.

Reklama

Działalność badawcza, jak i dydaktyczna musi wykorzystywać najnowsze osiągnięcia z wielu dziedzin, m.in.: biotechnologii, inżynierii chemicznej. Dla rozwoju rynku biogazu i biometanu niezmiernie ważne jest także wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania do symulacji pracy instalacji uzdatniania biogazu różnymi metodami. Pracownicy Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, jak i studenci oraz doktoranci mają możliwość wykorzystywania tego specjalistycznego oprogramowania do symulacji pracy instalacji uzdatniania biogazu np. metodą absorbcji fizycznej z recyrkulacją płuczki wodnej oraz separacji membranowej z wykorzystaniem membrany poliimidowej.

Absorbcja fizyczna

Absorbcja fizyczna wykorzystująca płuczkę wodną jako medium absorbujące jest jedną z najlepiej poznanych oraz najczęściej stosowanych metod, ze względu na możliwość jednoczesnego usuwania zarówno dwutlenku węgla, jak i siarkowodoru (Cozma, i in., 2014). Charakteryzuje się wysoką efektywnością (>97% metanu) oraz niewielkimi stratami metanu (<2%). (Nie, i in., 2013), jednak w przypadku dużych przepływów biogazu, wydajność procesu zdecydowanie spada (metoda preferowana dla niewielkich przepływów) (Huertas, Giraldo, Izquierdo, 2011).

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE