Good Chips® – pierwszy europejski certyfikat jakości zrębków drzewnych

Good Chips® – pierwszy europejski certyfikat jakości zrębków drzewnych? Żyjemy w świecie, w którym coraz więcej przedmiotów podlega standaryzacji. Kupujemy odzież o określonych rozmiarach, produkty żywnościowe o ustalonej, deklarowanej jakości, sprzęt techniczny o ustalonych z góry parametrach, certyfikowany pellet EN plus, a wkrótce  także zrębkę…

Tekst: Wojciech J. Cichy
Zdjęcie: pixabay.com

Takie działania zdecydowanie ułatwiają nam życie. Pozwalają na szybszy wybór potrzebnych nam przedmiotów, lepiej dostosowanych do naszych potrzeb. Nie dziwi zatem fakt ustalenia standardów jakościowych także dla paliw, zarówno stałych, jak i ciekłych.

 Narzędzia do oceny jakości

Od momentu zainteresowania się społeczeństw odnawialnymi źródłami energii zaczęły sukcesywnie pojawiać się narzędzia służące do oceny jakości tych nośników energii, a następnie wyznaczające wartości brzegowe dla  poszczególnych parametrów.

Wdrażanie certyfikatu GoodChips® odbywa się poprzez przedstawicieli narodowych. W Polsce jest nim Instytut  Technologii Drewna w Poznaniu.

Najlepszym przykładem ilustrującym te zjawiska może być pojawienie się w roku 2010 norm (stworzonych niemal od zera) dotyczących klasyfikacji biopaliw stałych, czyli paliw wytworzonych z biomasy roślinnej.

W ślad za normami  klasyfikacyjnymi (np. EN 14961-1 do 6) wprowadzano normy metodyczne, opisujące stosowne procedury analityczne, umożliwiające dokonanie oznaczeń poszczególnych parametrów (np. zawartości wilgoci, popiołu czy też  określenie wartości opałowej).

Dla zapewnienia płynności dostaw wysokiej jakości biopaliw stałych, głównie pelletów drzewnych, opracowano i  wdrożono europejski certyfikat jakości pelletów drzewnych o nazwie ENplus®.

Certyfikat ten został opracowany i wdrożony przez Europejskie Stowarzyszenie Biomasy AEBIOM, które w połowie  bieżącego roku zmieniło nazwę na BIOENERGY Europe. O powodzeniu tego certyfikatu świadczy fakt, iż na rynkach  krajów zachodnioeuropejskich praktycznie nie sposób sprzedać pelletów nie posiadających takiego certyfikatu.

Duże  zainteresowanie, z jakim spotkał się certyfikat ENplus®, sprawiło, że AEBIOM (obecnie Bioenergy Europe)  postanowił wprowadzić podobne rozwiązanie, ale tym razem dla zrębków drzewnych, biopaliwa stałego równie  cenionego przez użytkowników jak pellety. Nowy, wprowadzony w roku 2018 certyfikat nosi nazwę GoodChips®.

Czym jest GoodChips®?

Jest to certyfikat, który ma na celu zagwarantowanie jakości zrębków drzewnych (ciętych) i drewna rozdrobnionego  (łamanego), tzw. hog fuel na rynku europejskim.

To tylko fragment artykułu…

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj najnowszy numer Magazynu Biomasa”!