Polsko-duńskie memorandum może okazać się przełomowe dla sektora gazowego. Umowa zakłada wsparcie w zakresie zapewnienia ciągłości funkcjonowania Baltic Pipe, a także rozwoju biometanu i biowodoru.

Reklama

Współpraca GAZ-SYSTEM i Energinet

26 kwietnia br. operatorzy gazowych systemów przesyłowych z Polski i Danii podpisali Memorandum of Cooperation. Porozumienie ustanawia ramy współpracy pomiędzy GAZ-SYSTEM i Energinet w celu przyspieszenia transformacji energetycznej i wzmocnienia regionalnego bezpieczeństwa energetycznego w Europie.

Porozumienie zostało podpisane w Danii podczas uroczystej gali Baltic Pipe, zorganizowanej przez spółkę Energinet, w obecności Minister Klimatu i Środowiska rządu polskiego Anny Moskwy oraz Ministra Klimatu, Energii i Zaopatrzenia rządu duńskiego Larsa Aagaarda.

Celem współpracy obu operatorów jest zapewnienie bezpiecznych i ciągłych dostaw gazu ziemnego gazociągiem Baltic Pipe oraz rozwijanie nowych obszarów związanych z nisko i zeroemisyjnymi źródłami energii, w tym biometanem i wodorem.

– Wspólnie ze spółką Energinet zrealizowaliśmy Baltic Pipe, kluczowy projekt dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Naszym zadaniem jako krajowego operatora jest zapewnić ciągłość dostaw gazu ziemnego gazociągiem podmorskim, ale patrzymy też w przyszłość – w stronę nowych źródeł energii. Wpisując się w cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej chcemy mieć udział w ograniczeniu emisyjności gospodarki europejskiej. Podpisane porozumienie umożliwia podjęcie przez obie spółki skoordynowanych działań dla opracowania ram legislacyjnych oraz wdrożeniowych dla rozwiązań technicznych w obszarze przesyłu biometanu i wodoru – powiedział Marcin Chludziński, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

– Opierając się na pozytywnych doświadczeniach zdobytych podczas budowy Baltic Pipe, Energinet i GAZ-SYSTEM koncentrują się obecnie na przyspieszonej dekarbonizacji poprzez zielone gazy i zwiększaniu regionalnego bezpieczeństwa dostaw gazu – mówił Thomas Egebo, Prezes Zarządu Energinet.


Czytaj dalej: Dania produkuje zieloną energię dzięki lokalnym rolnikom


Wsparcie dla Polski

Operatorzy polskiego i duńskiego systemu przesyłowego zobowiązali się do wspólnego promowanie wolnych przepustowości Baltic Pipe dla potrzeb uczestników rynku w regionie Morza Bałtyckiego i Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Ukrainy. Jednocześnie zadeklarowali podjęcie współpracy w celu realizacji założeń klimatycznych UE poprzez opracowywanie i wdrażanie krajowych polityk i strategii z tego obszaru. W tym celu spółki będą ściśle współpracować na forum międzynarodowych organizacji branżowych. Dla realizacji tych działań powołają grupy robocze w kilku sektorach badawczo-rozwojowych, w tym Baltic-Pipe, biometan i wodór z udziałem specjalistów w tych obszarach.

Strony porozumienia uzgodniły, że będą aktywnie współdziałać przy realizacji priorytetów sektorowych przyszłej polskiej i duńskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2025 r.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Zdjęcie: pixabay

Źródło: GAZ-SYSTEM

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE